Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13. 5. 2024

Zmluva o dielo

ZML 5/2024

88 759,00 EUR

Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

25. 4. 2024

Zmluva o dodávkach tovaru

KA 25042024

Neuvedené

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.

3. 4. 2024

Stavebné práce na existujúcej časti 1 NP nákupného strediska

1

7 331,42 EUR

Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

31. 1. 2024

Zmluva

2/2024

Neuvedené

Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

SENIOR GARDEN n.o.

30. 1. 2024

Zmluva o dielo

1/2024

15 458,21 EUR

Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

25. 6. 2021

Rámcová zmluva

ZML20/2021

15 380,42 EUR päťnásťtisíctristoosemdesiat eur, 0,42 centov

KVIP s.r.o.

Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

25. 5. 2021

Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru

ZML19/2021

Neuvedené

HRAŠKA SYSTEMs, s.r.o., 320, 94162 Kmeťovo

Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

24. 5. 2021

DOHODA číslo:21/15/53G/11

ZML18/2021

Neuvedené

Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

17. 5. 2021

Zmluva o dielo

ZML 17/2021

10 629,13 EUR desaťtisícšesťstodvadsaťdeväť eur bez DPH

DIMI max, s.r.o.

Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

14. 5. 2021

Zmluva o dielo

ZML16/2021

48 707,56 EUR štyridsaťosemtisícsedemstosedem eur

MERAX SK s.r.o., Kpt. Nálepku 102, 93401 Levice

Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

11. 5. 2021

Zmluva o dielo

ZML15/2021

57 476,20 EUR päťdesiattisícsedemstoštyridsaťšesť eur 0,20 centov

MAAXSERVIS s.r.o., SNP 332/12, 935 32 Kalná nad Hronom

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

11. 5. 2021

Kúpna zmluva

ZML14/2021

70 682,05 EUR sedemdesiattisícšesťstoosemdesiatdva Eur

Michal Hajtó-STAVMAT

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

11. 5. 2021

Zmluva o dielo

ZML13/2021

28 990,49 EUR Dvadsaťosemtisícdeväťstodeväťdesiat eur

TRI-E, s.r.o.

Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

11. 5. 2021

Dodatok č.1 k rámcovej kúpnej zmluve č. 21OZRZ0100000040

Dodatok č.1 k rámcovej zmluve č. 21OZRZ0100000040

Neuvedené

MURAT, s.r.o.

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

11. 5. 2021

Rámcová kúpna zmluva č.21OZRZ0100000040

ZML11/2021

Neuvedené

MURAT, s.r.o.

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

6. 5. 2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

ZML10/2021

1 800,00 EUR Jedentisícosemsto eur

AUDIT NB, s.r.o., Bernolákova 27/16, 96801 Nová Baňa

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

6. 5. 2021

Rámcová zmluva č.2021001

ZML9/2021

Nula

INŠSTAVMAT s.r.o.

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

6. 5. 2021

Zmluva o dielo

ZML8/2021

64 840,20 EUR Šesťdesiatštyritisícosemstoštyridsať eur, 0,20 centov

Róbert Nyári

Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

6. 5. 2021

Zmluva o dielo č. 810869370

ZML7/2021

44 880,00 EUR Štyridsaťštyritisícosemstoosemdesiat eur

Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 7244/8, 82108 Bratislava-Staré Mesto

Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

30. 4. 2021

Kúpno predajná zmluva

ZML6/2021

11 500,00 EUR Jedenásťtisícpäťsto Eur

Ing. Jozef Horniak - VIALLE, SNP 56, 93401 Levice

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

30. 4. 2021

Kúpno predajná zmluva

ZML5/2021

700,00 EUR Sedemsto eur

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Tibor Lehotský

30. 3. 2021

DOHODA číslo:21/15/53G/7

ZML4/2021

Neuvedené

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

24. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní cloud computingových služieb

ZML3/2021

Neuvedené

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

MADWIRE, s.r.o.

8. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci

ZML 2/201

150 000,00 EUR stopäťdesiattisíc eur

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

20. 1. 2021

Zamestnávateľská zmluva

ZML1/2021

Neuvedené

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

STABILITA, d.d.s., a.s.

22. 12. 2020

Dohoda číslo 20/15/53g/12

ZML19/2020

Neuvedené

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

1. 12. 2020

Dohoda číslo 20/15/53g/11

ZML18/2020

Neuvedené

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

12. 11. 2020

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo ZML 98/2020

ZML17/2020

2 412,18 EUR Dvetisícštyristodvanásťeur, 0,18 centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

29. 9. 2020

Zamestnávateľská zmluva

ZML16/2020

10,00 EUR Desať eur

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

NN Tatry - Sympatia, d.d.d., a.s.

4. 9. 2020

Kúpna zmluva-Renault Master

ZML15/2020

3 500,00 EUR Tritisícpäťstoeur

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Ladislav Lipták

2. 9. 2020

Licenčná zmluva

ZML14/2020

115,00 EUR Stopäťnásťeur

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

eSYST, s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina

25. 8. 2020

Dohoda číslo: 20/15/53g/7 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ZML13/2020

Neuvedené

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

21. 8. 2020

Nájomná zmluva

ZML12/2020

42,04 EUR Štyridsaťdva eur, 04 centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

XEROX LIMITED, o.z., Einsteinova 23, 85101 Bratislava

28. 7. 2020

Zmluva na vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov

ZML11/2020

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

MG GDPR, s.r.o.

22. 7. 2020

Rámcová kúpna zmluva

ZML10/2020

Neuvedené

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

MESSER Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1

9. 7. 2020

Kúpna zmluva-Liaz 150.261

ZML9/2020

3 400,00 EUR Tritisícštyristo eur

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Dávid Péčerke

2. 7. 2020

Zmluva o dielo

ZML8/2020

18 021,60 EUR Osemnásťtisícdvadsaťjeden eur a šesťdesiat centov

Atipic interier design, s.r.o.

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

1. 7. 2020

Zmluva o odbere tovaru

ZML 7/2020

Neuvedené

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

SLOVAKIA TREND-VEĽKOOBCHOD s.r.o.

26. 5. 2020

Kúpna zmluva-elektrický šmykom riadedný čelný nakladač

ZML 6/2020

47 000,00 EUR Štyridsaťsedemtisíc eur

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

KOVACO spol.s.r.o.

26. 5. 2020

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve ZML 99/2017

ZML 5/2020

Neuvedené

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

19. 5. 2020

Zmluva o predaji motorových palív kariet a iných tovarov a služieb

ZML 4/2020

Neuvedené

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Slovnaft, a.s.

19. 5. 2020

Kúpna zmluva-Peugeot Boxer

ZML 3/2020

11 280,00 EUR Jedenásťtisícdvestoosemdesiat

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Jozef Varga-JV

28. 2. 2020

Dohoda o poskytovaní vyrovnávacích príspevkov integračného podniku

ZML 2/2020

97 900,50 EUR deväťdesiatsedemtisícdeväťstoeur päťdesiatcentov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

28. 2. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

ZML 1/2020

4 167,00 EUR štyritisícstošesťdesiatsedem eur

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.