Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 12. 2020

Dohoda číslo 20/15/53g/12

ZML19/2020

Neuvedené

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

1. 12. 2020

Dohoda číslo 20/15/53g/11

ZML18/2020

Neuvedené

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

12. 11. 2020

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo ZML 98/2020

ZML17/2020

2 412,18 EUR Dvetisícštyristodvanásťeur, 0,18 centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

29. 9. 2020

Zamestnávateľská zmluva

ZML16/2020

10,00 EUR Desať eur

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

NN Tatry - Sympatia, d.d.d., a.s.

4. 9. 2020

Kúpna zmluva-Renault Master

ZML15/2020

3 500,00 EUR Tritisícpäťstoeur

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Ladislav Lipták

2. 9. 2020

Licenčná zmluva

ZML14/2020

115,00 EUR Stopäťnásťeur

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

eSYST, s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina

25. 8. 2020

Dohoda číslo: 20/15/53g/7 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ZML13/2020

Neuvedené

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

21. 8. 2020

Nájomná zmluva

ZML12/2020

42,04 EUR Štyridsaťdva eur, 04 centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

XEROX LIMITED, o.z., Einsteinova 23, 85101 Bratislava

28. 7. 2020

Zmluva na vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov

ZML11/2020

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

MG GDPR, s.r.o.

22. 7. 2020

Rámcová kúpna zmluva

ZML10/2020

Neuvedené

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

MESSER Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1

9. 7. 2020

Kúpna zmluva-Liaz 150.261

ZML9/2020

3 400,00 EUR Tritisícštyristo eur

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Dávid Péčerke

2. 7. 2020

Zmluva o dielo

ZML8/2020

18 021,60 EUR Osemnásťtisícdvadsaťjeden eur a šesťdesiat centov

Atipic interier design, s.r.o.

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

1. 7. 2020

Zmluva o odbere tovaru

ZML 7/2020

Neuvedené

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

SLOVAKIA TREND-VEĽKOOBCHOD s.r.o.

26. 5. 2020

Kúpna zmluva-elektrický šmykom riadedný čelný nakladač

ZML 6/2020

47 000,00 EUR Štyridsaťsedemtisíc eur

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

KOVACO spol.s.r.o.

26. 5. 2020

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve ZML 99/2017

ZML 5/2020

Neuvedené

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

19. 5. 2020

Zmluva o predaji motorových palív kariet a iných tovarov a služieb

ZML 4/2020

Neuvedené

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Slovnaft, a.s.

19. 5. 2020

Kúpna zmluva-Peugeot Boxer

ZML 3/2020

11 280,00 EUR Jedenásťtisícdvestoosemdesiat

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Jozef Varga-JV

28. 2. 2020

Dohoda o poskytovaní vyrovnávacích príspevkov integračného podniku

ZML 2/2020

97 900,50 EUR deväťdesiatsedemtisícdeväťstoeur päťdesiatcentov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

28. 2. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

ZML 1/2020

4 167,00 EUR štyritisícstošesťdesiatsedem eur

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-44 z 44