Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Detail zmluvy ZML17/2020

Číslo dodatku k zmluve:
ZML17/2020
Názov:
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo ZML 98/2020
Číslo zmluvy:
Predmet zmluvy:
Zmluvné strany sa v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 28.10.2020, ktorá tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy dohodli na cene 2412,18 eur za naviac práce. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za naviac práce podľa faktúry vystavenej zhotoviteľom bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa.
Cena:
2 412,18 EUR Dvetisícštyristodvanásťeur, 0,18 centov
1. Zmluvná strana:
Obec Kalná nad Hronom
2. Zmluvná strana:
Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
IČO: 50102419
Adresa: ČA 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Meno podpisujúcej osoby:
Mgr. Ivana Tóthová
Funkcia podpisujúcej osoby:
konateľ s.r.o.,r.s.p.
Dátum účinnosti zmluvy:
13. 11. 2020
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
28. 3. 2023
Dátum zverejnenia:
12. 11. 2020
ZML17-2020.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 388,74 kB