Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Kontakt

Služby Kalná, s.r.o.
Konateľ:          Ing. Adela Šinková
Sídlo:               Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO:                 50102419

Kontakt:

t.č.:                  0948 396 400
email:             Ing. Adela Šinková                  sluzby.kalna@kalna.eu
                        reštaurácia Gastrocentrum   gastrocentrum@kalna.eu

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre oblasť osobných údajov (GDPR):

V zmysle Nariadenia EÚ č. 2016/679 a Zákona č. 18/2018 Z.z., v súlade s ustanovením čl. 37 ods. 7 nariadenia a § 44 ods. 8 zákona, resp. v zmysle čl. 39 ods. 1 písm. e) nariadenia a § 46 ods. 1 písm. e) zákona uvádzame kontaktné údaje určenej zodpovednej osoby pre oblasť osobných údajov (GDPR) pre spoločnosť Služby Kalná, s.r.o.:

Ing. Eliška Svordová, t.č. 036/6395109, e-mail: gdpr@kalna.eu