Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
4. 8. 2020

07/2020

Objednávky 07/2020

480,00 EUR štyristoosemdesiat

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál

1. 6. 2020

05/2020

Objednávky 05/2020

566,76 EUR päťstosedemdesiatšesť 76 centov

Rôzni odberatelia

Relaxačno-športový areál

30. 4. 2020

04/2020

Objednávky 04/2020

159,68 EUR stopäčdesiatšesť 68 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál

30. 3. 2020

03/2020

Objednávky 03/2020

162,60 EUR stošesťdesiatdva 60 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál

3. 3. 2020

02/2020

Objednávky 02/2020

1 178,62 EUR tisícstosedemdesiatosem 62 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

1. 12. 2019

11/2019

Objednávky 11/2019

2 803,39 EUR dvetisícosemstotri 39 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

1. 11. 2019

10/2019

Objednávky 10/2019

8 468,27 EUR osemtisícštyristošesťdesiatosem 27 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

1. 10. 2019

09/2019

Objednávky 09/2019

534,00 EUR päťstotridsaťštyri

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

2. 9. 2019

08/2019

Objednávky 08/2019

960,00 EUR deväťstošesťdesiat

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

1. 8. 2019

07/2019

Objednávky 07/2019

651,99 EUR

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

1. 7. 2019

06/2019

Objednávky 06/2019

3 910,27 EUR tritisícdeväťstodesať 27 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

3. 6. 2019

05/2019

Objednávky 05/2019

14 123,60 EUR štrnásťtisícstodvadsaťtri 60 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

1. 5. 2019

04/2019

Objednávky 04/2019

1 262,57 EUR tisícdvestošesťdesiatdva 57 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

1. 4. 2019

03/2019

Objednávky 03/2019

282,59 EUR dvestoosmedesiatdva 59 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

1. 3. 2019

02/2019

Objednávky 02/2019

167,67 EUR stošesťdesiatsedem 67 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

1. 2. 2019

01/2019

Objednávky 01/2019

1 305,60 EUR tisíctristopäť 60 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

31. 12. 2018

12/2018

Objednávky 12/2018

1 222,96 EUR tisícdvestodvadsaťdva 96 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

3. 12. 2018

11/2018

Objednávky 11/2018

1 779,15 EUR tisícsedemstosedemdesiatdeväť 15 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

1. 10. 2018

09/2018

Objednávky 09/2018

151,18 EUR stopäťdesiatjeden 18 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

3. 9. 2018

08/2018

Objednávky 08/2018

1 338,16 EUR tisíctristotridsaťosem 16 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

1. 8. 2018

07/2018

Objednávky 07/2018

457,01 EUR tyristopäťdesiatsedem 01 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

2. 7. 2018

06/2018

Objednávky 06/2018

1 200,00 EUR tisícdvesto

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

1. 6. 2018

05/2018

Objednávky 05/2018

25,20 EUR dvadsaťpäť 20 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

1. 5. 2018

04/2018

Objednávky 04/2018

2 649,30 EUR dvetsícšesťstoštyridsaťdeväť 30 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

2. 4. 2018

03/2018

Objednávky 03/2018

198,05 EUR stodeväťdesiatosem 03 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 99