Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31. 8. 2020

08/2020

Došlé faktúry 08/2020

318,96 EUR tristoosemnásť 96 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál

4. 8. 2020

07/2020

Došlé faktúry 07/2020

1 025,92 EUR tisícdvadsaťpäť, 92 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál

1. 7. 2020

06/2020

Došlé faktúry 06/2020

526,48 EUR päťstodvadsaťšesť 48 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál

1. 6. 2020

05/2020

Došlé faktúry 05/2020

1 602,83 EUR tisícšesťstvodva 83 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál

30. 4. 2020

04/2020

Došlé faktúry 04/2020

3 458,68 EUR tritisícštyristopäťdesiatosem 68 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál

30. 3. 2020

03/2020 - O

Odoslané faktúry 03/2020

1 700,30 EUR tisícsedemsto 30 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál

30. 3. 2020

03/2020

Došlé faktúry 03/2020

4 929,12 EUR štyristisícdeväťstodvadsaťdeväť 12 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál

3. 3. 2020

02/2020-O

Odoslané faktúry 02/2020

381,00 EUR tristoosemdesiatjeden

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

3. 3. 2020

02/2020

Došlé faktúry 02/2020

6 671,58 EUR šesťtisícšesťstosedemdesiatjeden 58 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

31. 1. 2020

01/2020-O

Odoslané faktúry 01/2020

1 705,90 EUR tisícsedemstopäť 90 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

31. 1. 2020

01/2020

Došlé faktúry 01/2020

5 886,85 EUR päťtisícosmestoosemdesiatšesť 85 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

2. 1. 2020

12/2019

Došlé faktúry 12/2019

7 544,13 EUR sedemtisícpäťstoštyridsaťštyri 13 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

2. 1. 2020

12/2019-O

Odoslané faktúry 12/2019

258,00 EUR dvestopäťdesiatosem

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

30. 11. 2019

11/2019-O

Odoslané faktúry 11/2019

577,20 EUR päťstosedemdesiatsedem 20 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

30. 11. 2019

11/2019

Došlé faktúry 11/2019

6 798,48 EUR šesťtisícsedemstodeväťdesiatosem 48 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

1. 11. 2019

10/2019-O

Odoslané faktúry 10/2019

252,00 EUR dvestopäťdesiatdva

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

1. 11. 2019

10/2019

Došlé faktúry 10/2019

12 824,52 EUR dvanásťtisícosemstodvadsaťštyri 52 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

1. 10. 2019

09/2019-O

Odoslané faktúry 09/2019

1 715,10 EUR tisícsedemstopäťnásť 10 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

1. 10. 2019

09/2019

Došlé faktúry 09/2019

3 921,87 EUR tritisícdeväťstodvadsaťjeden 87 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

2. 9. 2019

08/2019

Došlé faktúry 08/2019

4 021,75 EUR štyritisícdvadsaťjeden 75 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

1. 8. 2019

07/2019-O

Odoslané faktúry 07/2019

2 318,80 EUR dvetisíctristoosemnásť 80 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

1. 8. 2019

07/2019

Došlé faktúry 07/2019

4 036,82 EUR štyritisíctridsaťšesť 82 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

1. 7. 2019

06/2019-O

Odoslané faktúry 06/2019

288,00 EUR dvetoosemdesiatosem

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

1. 7. 2019

06/2019

Došlé faktúry 06/2019

15 193,82 EUR pätnásťtisícstodeväťdesiattri 82 centov

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

3. 6. 2019

05/2019-O

Odoslané faktúry 05/2019

384,00 EUR tristoosemdesiatštyri

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 136