Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 2. 2020

Zmluva - služby mobil.operátora

206946149

3,95 EUR tri 95 centov

Relaxačno-športový areál

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

2. 1. 2020

Zmluva o prenájme nebytového priestoru

Zmluva o prenájme NB 12/2020

24,00 EUR dvdsaťštyri eur/hod.

Rôzni dodávatelia

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

31. 10. 2019

Zmluva o navýšení poplatku za elektrickú energiu

I052-150/2019

167,00 EUR stošesťdesiatsedem

ČEZ Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

6. 1. 2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

09/2017

39,00 EUR tridsaťdeväť

Slávka Sádovská

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

20. 12. 2016

Zmluva o dodávke elektrickej energie

I059-002/2016

1 756,00 EUR tisícsedemstopäťdesiatšesť

ČEZ Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

20. 12. 2016

Zmluva o dodávke elektrickej energie

I059-001/2016

850,00 EUR osmestopäťdesiat

ČEZ Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

16. 12. 2016

Zmluva o reklame

02/2016

1 410,00 EUR tisícštyristodesať

Slovenské elektrárne a.s., Mlynské Nivy 47, 82109 Bratislava

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

2. 12. 2016

Zmluva o zabezpečení PO a BOZP

03/2016

30,00 EUR

Eva Lefantová - PEPOSERVIS

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

2. 9. 2016

Zmluva o prenájme nebytového priestru

08/2016

39,00 EUR tridsaťdeväť

Slávka Sádovská

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

3. 5. 2016

Zmluva o prenájme NP

ML/ZV/01052016

30,00 EUR tridsať

M&L Fresh, s.r.o.

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

1. 1. 2016

Zmluva o prenájme NP

01/2016

90,00 EUR deväťdesiat

Mária Mozdíková - FOZAL, Levická 122/9, 935 34 Veľký Ďur

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

22. 11. 2015

Zmluva o užívaní športového zariadenia

4600011330

1 998,00 EUR tisícdeväťstodeväťdesiatosem

Slovenské elektrárne a.s., Mlynské Nivy 47, 82109 Bratislava

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

2. 7. 2015

Zmluva o prenájme nebytového priestoru

04/2015

30,00 EUR tridsať

M&L Fresh, s.r.o.

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

2. 4. 2015

Zmluva o zabezpečení vstupov

03/2015

2,00 EUR dve

Obec Kalná nad Hronom

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

2. 1. 2015

Zmluva o prenájme NP

02/2015

30,00 EUR tridsať

Mária Mozdíková - FOZAL, Levická 122/9, 935 34 Veľký Ďur

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

2. 1. 2015

Zmluva o prenájme NP

01/2015

70,00 EUR sedemdesiat

Dagmar Valachová

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

4. 10. 2014

Licenčná zmluva

VP/19/40954/001

398,40 EUR tristodeväťdesiatosme 40 centov

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

30. 8. 2014

Zmluva o prenájme nebytových priestrov

04/2014

24,00 EUR dvadsaťstyri

Slávka Sádovská

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

28. 2. 2014

Zmluva o prenájme nebytového priestoru

02/2014

36,76 EUR tridsaťšesť 76 centov

Rastislav Magna - TRIACTIVE SPORT

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

6. 1. 2014

Zmluva o prenájme nebytového priestoru

01/2014

100,00 EUR sto

Mária Mozdíková - FOZAL, Levická 122/9, 935 34 Veľký Ďur

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

4. 1. 2014

Zmluva o dodávke elektr.energie

ČEZ I024/2014/2

5,00 EUR päť

ČEZ Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

3. 1. 2014

Zmluva o dodávke elektrickej energie

ČEZ I024/2014/1

1 540,00 EUR tisícpäťstoštyridsať

ČEZ Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

15. 11. 2013

Licenčná zmluva

U1803/2013

55,00 EUR päťdesiatpäť

MADE spol. s r.o., Hurbanova 1770/14, 97401 Banská Bystrica

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

21. 10. 2013

Zmluva o reklame

130181

2 000,00 EUR dvetisíc

Slovenské elektrárne a.s., Mlynské Nivy 47, 82109 Bratislava

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

31. 12. 2012

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

04/2012

72,00 EUR sedemedsiatdva

Slávka Sádovská

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 34