Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
1. 1. 2022

Ukončenie zmluvného vzťahu

12/2021

-

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Ing. Marianna Belušová

14. 10. 2021

Zmluva o nájme CFT

cft1410/21

12,50 EUR dvanásť euro päťdesiat centov

Veronika Turányiová

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

30. 9. 2021

Zmluva o zabespečení vstupov do Centra funkčného tréningu

cft10/2021

100,00 EUR sto

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

OU Kalná nad Hronom

19. 8. 2021

Zmluva o spolupráci

cft9/2021

Neuvedené

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Benefit Systems Slovakia

15. 6. 2021

Zmluva o nájme CFT

cft 11/2021

3 619,86 EUR tritisícšestodävetnásť

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

15. 6. 2021

Zmluva zodpovedná osoba GDPR

cft5/2021

60,00 EUR šesdesiat euro

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

osobnyudaj.sk, s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A/3/A Košice-Staré Mesto

8. 6. 2021

Rámcová zmluva

cft4/2021

Neuvedené

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Kofola a.s.

28. 5. 2021

zmluva o bežnom účte

cft3/2021

Neuvedené

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

27. 5. 2021

Rámcová zmluva

cft2/2021

Neuvedené

Plzeňsky prazdroj slovensko a.s.

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

27. 5. 2021

zmluva o nájme nebytovích priestorov

cft1/2021

270,00 EUR dvästosedemdesiat eur

Ministerstvo vnútra SR

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 6. 2020

Zmluva o zabespečení úloh v oblasti BOZP

0106/2011

20,00 EUR dvadstať

Eva Lefantová - PEPOSERVIS, SNP 201, 935 41 Tekovské Lužany

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 10. 2019

Zmluva o obchodnom zastúpení

110/2019

1,00 EUR jedno euro

Slovanet, a.s., Záhradnícka 4871/151, 82108 Bratislava-Ružinov

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 10. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

10/2019

120,00 EUR stodvadsat eur

Daniel Svorda, Slnečná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

5. 9. 2019

Dodatok č.1 ku zmluve o digitálnej retransmisii

1/2019

5,80 EUR pät eur,osemdesiat centou

Slovanet, a.s., Záhradnícka 4871/151, 82108 Bratislava-Ružinov

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

25. 6. 2019

Zmluva na výkon zdravotného dohladu

25/2019

384,00 EUR tristo osemdesiat štyri

MG PZS s.r.o., Okružná 788/14, 05801 Poprad

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

4. 3. 2019

Zmluva o zabezpečení prevádzky digitálnej retransmisie

13/2019

5,80 EUR pät eur,osemdesiat centou

Slovanet, a.s., Záhradnícka 4871/151, 82108 Bratislava-Ružinov

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 3. 2019

Kúpna zmluva zariadenia HeadEnd Teleste LCH-D-Luminato Chassis a Teleste DVBC karta

013/2019

2 490,00 EUR dvetisíc štyristo deväťdesiat

Slovanet, a.s., Záhradnícka 4871/151, 82108 Bratislava-Ružinov

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 2. 2019

Zmluva o prenájme software

2/2015

240,00 EUR Dvästo štyridsať

CoreTel s.r.o.

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

13. 8. 2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

GEN18080958901

1 548,00 EUR tisíc pätsto štiridsať osem

Slovanet, a.s., Záhradnícka 4871/151, 82108 Bratislava-Ružinov

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

6. 6. 2018

Zmluva o nájme hnutľnej veci

62/2018

150,00 EUR stopäťdeasiat €

Obec Kalná nad Hronom

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 1. 2017

Zmluva o poskytovaní služieb

60/2012 - zmluva, dodatok: č.1

12,00 EUR dvanásť €

Obec Kalná nad Hronom

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 1. 2017

Zmluva o poskytovaní služieb

5/2011 - zmluva, Dodatok č.1,2,3,4,5

180,00 EUR stoosemdesiat €

BDScom s.r.o.

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 1. 2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

1/2017

29,99 EUR dvatsaťdevät eur devedesiatdevet

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 5. 2015

Zmluva o nájme hnuteľnej veci

5/2015

1,00 EUR Jedno e

Obec Kalná nad Hronom

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

30. 9. 2014

Zmluva o dielo

9/2014

299,00 EUR dvestodeväťdesiatdeväť €

Obec Kalná nad Hronom

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 33