Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
1. 6 .2020

Zmluva o zabespečení úloh v oblasti BOZP

0106/2011

20,00 EUR dvadstať

Eva Lefantová-PEPOSERVIS, SNP 201, 93541 Tekovské Lužany

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 10 .2019

Zmluva o obchodnom zastúpení

110/2019

1,00 EUR jedno euro

Slovanet a.s.

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 10 .2019

Zmluva o poskytovaní služieb

10/2019

120,00 EUR stodvadsat eur

Daniel Svorda, Slnečná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

5. 9 .2019

Dodatok č.1 ku zmluve o digitálnej retransmisii

1/2019

5,80 EUR pät eur,osemdesiat centou

Slovanet a.s.

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

25. 6 .2019

Zmluva na výkon zdravotného dohladu

25/2019

384,00 EUR tristo osemdesiat štyri

MG PZS, s.r.o.

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

4. 3 .2019

Zmluva o zabezpečení prevádzky digitálnej retransmisie

13/2019

5,80 EUR pät eur,osemdesiat centou

Slovanet a.s.

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 3 .2019

Kúpna zmluva zariadenia HeadEnd Teleste LCH-D-Luminato Chassis a Teleste DVBC karta

013/2019

2 490,00 EUR dvetisíc štyristo deväťdesiat

Slovanet a.s.

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 2 .2019

Zmluva o prenájme software

2/2015

240,00 EUR Dvästo štyridsať

CoreTel s.r.o.

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

13. 8 .2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

GEN18080958901

1 548,00 EUR tisíc pätsto štiridsať osem

Slovanet a.s.

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

6. 6 .2018

Zmluva o nájme hnutľnej veci

62/2018

150,00 EUR stopäťdeasiat €

Obec Kalná nad Hronom

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 1 .2017

Zmluva o poskytovaní služieb

60/2012 - zmluva, dodatok: č.1

12,00 EUR dvanásť €

Obec Kalná nad Hronom

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 1 .2017

Zmluva o poskytovaní služieb

5/2011 - zmluva, Dodatok č.1,2,3,4,5

180,00 EUR stoosemdesiat €

BDScom s.r.o.

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 1 .2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

1/2017

29,99 EUR dvatsaťdevät eur devedesiatdevet

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 5 .2015

Zmluva o nájme hnuteľnej veci

5/2015

1,00 EUR Jedno e

Obec Kalná nad Hronom

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

30. 9 .2014

Zmluva o dielo

9/2014

299,00 EUR dvestodeväťdesiatdeväť €

Obec Kalná nad Hronom

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 1 .2014

Zmluva o poskytovaní služieb

2/2014 - zmluva, Dodatky: 1,2,3

350,00 EUR tristopäťdesiat

Obec Kalná nad Hronom

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 1 .2013

kontrola,obhliadka,servis KDS

1/2013

1 050,00 EUR tisícpädtesia eur

MaKi service, s.r.o., Kpt. Nálepku 21, 93532 Kalná nad Hronom

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

31. 12 .2012

Zmluva o poskytovaní služieb

3112/2016

6,00 EUR 6

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Ester Lojeková

1. 11 .2011

Zmluva o poskytovaní služieb

127/2011 - zmluva, č.1,2 - dodatok

250,00 EUR dvestopäťdesiat €

Obec Kalná nad Hronom

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 5 .2011

Zmluva o poskytovaní služieb

24/2011 - zmluva, č.1,2,3 - dodatok

800,00 EUR osemsto €

Obec Kalná nad Hronom

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

17. 3 .2011

Zmluva o používaní dátového spoja

7/2011 - zmluva, č.1,2 - dodatok

400,00 EUR štyristo €

Obec Kalná nad Hronom

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

20. 1 .2011

Zmluva o poskytovaní účtovných služieb

0109/2012

1 098,00 EUR tisíc devädesiat osem

Ing. Marianna Belušová

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

30. 9 .2009

Zmluva o používaní dátového spoja

30/2009

1 650,00 EUR tisícšestoppädesiat

BDScom s.r.o.

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.