Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Detail zmluvy ZML 5/2019/CPK

Číslo zmluvy:
ZML 5/2019/CPK
Názov:
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK
Predmet zmluvy:
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskyt. NFP zo strany poskytovateľa konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja.
Cena:
1 400,00 EUR jedentisícštyristo EUR
1. Zmluvná strana:
Centrum pomoci Kalná n.o., 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 45742812
2. Zmluvná strana:
Občianske združenie Tekov-Hont
IČO: 42211824
Meno podpisujúcej osoby:
Mgr. Tóthová Ivana
Funkcia podpisujúcej osoby:
riaditeľ n.o.
Dátum zverejnenia:
2. 9. 2019
Dátum účinnosti zmluvy:
3. 9. 2019
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené