Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
5. 2. 2021

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní sociálnych služieb to dňa 01.04.2019

1/2021

0,40 EUR

Obec Starý Tekov

Centrum pomoci Kalná n.o.

24. 8. 2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

ZML4/2020/CPK

900,00 EUR Deväťsto eur

AUDIT NB, s.r.o., Bernolákova 27/16, 96801 Nová Baňa

Centrum pomoci Kalná n.o.

3. 8. 2020

Zmluva o nájme dopravného prostriedku

ZML 3/2020/CPK

1,00 EUR Jedno euro

Obec Kalná nad Hronom

Centrum pomoci Kalná n.o.

30. 3. 2020

Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb

ZML 2/2020/CPK

neuvedené

Slovnaft, a.s.

Centrum pomoci Kalná n.o.

27. 2. 2020

Dohoda o ukončení Licenčnej zmluvy

ZML 1/2020/CPK

neuvedené

IRESOFT s.r.o.

Centrum pomoci Kalná n.o.

2. 9. 2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK

ZML 5/2019/CPK

1 400,00 EUR jedentisícštyristo EUR

Občianske združenie Tekov-Hont

Centrum pomoci Kalná n.o., 93532 Kalná nad Hronom

25. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

ZML 4/2019/CPK

500,00 EUR päťsto EUR

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Centrum pomoci Kalná n.o., 93532 Kalná nad Hronom

25. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu

ZML 3/2019/CPK

1 000,00 EUR tisíc

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Centrum pomoci Kalná n.o., 93532 Kalná nad Hronom

25. 7. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

ZML 2/2019/CPK

540,00 EUR päťstoštyridsať

MG PZS s.r.o., Okružná 788/14, 05801 Poprad

Centrum pomoci Kalná n.o., 93532 Kalná nad Hronom

25. 7. 2019

Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb

ZML 1/2019/CPK

Neuvedené

Centrum pomoci Kalná n.o., 93532 Kalná nad Hronom

Obec Starý Tekov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.