Obsah

Centrum pomoci - dokumenty

Centrum pomoci Kalná n.o. organizácia zabezpečujúca sociálne služby oznamuje, že poskytuje PREPRAVNÚ SLUŽBU.
Prepravná služba je zabezpečovaná osobným motorovým vozidlom.
Objednávanie: najmenej 24 hodín vopred na tel. : 0948 417 766 Nádaši Štefan
Cena: obyvatelia Kalnej nad Hronom : 0,15€/km ( okres i mimo okresu )
obyvatelia iných obcí: 0,25 €/km ( okres i mimo okresu )Informatívna správa plnenia Komunitného plánu

 


Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby

Vyhlásenie

Potvrdenie žiadateľa o zdravotnom stave - prepravná služba

 

Zápisnica Zápisnica zo stretnutia správnej rady Centra pomoci Kalná n.o. zo dňa 8.10.2014

zakladacia-listina Zakladacia listina

statut Štatút