Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
24.03.2020

DF290/2020

Objednávame si u Vás výmenu obehového čerpadla a opravu plynového kotla na štadióne KFC.

849,97 EUR

KVK PaKo, s.r.o., Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

24.03.2020

DF286/2020

za prenájom oceľových fliaš do 15.03.2020

41,76 EUR

MESSER Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1

Obec Kalná nad Hronom

24.03.2020

DF292/2020

ČOV - odborná spôsobilosť, servis ČOV, vypracov. hlásení 2/2020

272,00 EUR

LACKOVIČOV SERVIS s.r.o., Žnatínska 771/1, 97246 Čereňany

Obec Kalná nad Hronom

24.03.2020

DF283/2020

Územný plán obce Kalná nad Hronom - Zmeny a doplnky č.3

7 200,00 EUR

NEUTRA -architektonický atelier, Farská 1, 94901 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

24.03.2020

DF273/2020

Za stavebné práce na stavbe Centrum funkčného tréningu - stavebná časť, elektroinštalácia

21 808,90 EUR

Hydromeliorácie a.s., SNP 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

24.03.2020

DF272/2020

Práce a materiál na základe zmluvy o dielo zo dňa 05.03.2020 "Rekonštrukcia nebytových priestorov…

15 000,00 EUR

Služby Kalná, s.r.o., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

24.03.2020

DF289/2020

za nápoje na voľby feruár 2020

24,00 EUR

Služby Kalná, s.r.o., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

24.03.2020

DF288/2020

doúčtovanie za voľby február 2020

204,51 EUR

Služby Kalná, s.r.o., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

24.03.2020

DF287/2020

občerstvenie za voľby február 2020

139,20 EUR

Služby Kalná, s.r.o., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

24.03.2020

DF279/2020

za čistiace potreby pre MŠ.

174,09 EUR

See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

24.03.2020

DF278/2020

za občerstvenie na obecné akcie.

100,00 EUR

Služby Kalná, s.r.o., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

24.03.2020

DF277/2020

za občerstvenie na obecné akcie.

373,20 EUR

Služby Kalná, s.r.o., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

24.03.2020

DF276/2020

za obedy pre seniorov

548,31 EUR

Služby Kalná, s.r.o., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

24.03.2020

DF275/2020

za čistiace potreby pre MŠ.

82,02 EUR

See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

24.03.2020

DF274/2020

za vypracovanie PD a technickej správy elektrickej prípojky NN - Dom bojovej slávy

252,00 EUR

LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč

Obec Kalná nad Hronom

24.03.2020

DFZ11/2020

vypracovanie architektonickej štúdie KD

1 937,50 EUR

Ing. arch. Marek Lohinský, Mikuláša Schneidera Trnavského 22 Bratislava-Dúbravka

Obec Kalná nad Hronom

24.03.2020

DF268/2020

za čistiace potreby pre KFC.

328,56 EUR

See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

24.03.2020

DF291/2020

Objednávame si u Vás dodanie a výmenu čerpadla v priestoroch KFC.

536,00 EUR

Pavol Kocka, Dlhá 96/57, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

24.03.2020

DF285/2020

za mlieko pre MŠ.

6,64 EUR

Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Kalná nad Hronom

24.03.2020

DF284/2020

za stavebný piesok a jeho dovoz (50,55 ton pre potreby KFC)

855,10 EUR

Ján Šebo - Medzinárodná doprava, Podlužany 271, 93527 Podlužany

Obec Kalná nad Hronom

24.03.2020

DF271/2020

Stavebné práce - " Novostavba hasičskej zbrojnice"

41 756,71 EUR

GEMMA CONSTRUCTION a.s.

Obec Kalná nad Hronom

24.03.2020

DF270/2020

pozvánky - kladenie vencov.

229,20 EUR

Jozef Sládeček - JS PORT, Jarná 5, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

24.03.2020

DF260/2020

za odbery a rozbor vzoriek z ČOV každý druhý mesiac - vždy v nepárnom mesiaci.

135,64 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

24.03.2020

DF282/2020

za prenájom kopírovacieho zariadenia

211,96 EUR

XEROX LIMITED, o.z., Einsteinova 23, 85101 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

24.03.2020

DF280/2020

odvoz a zneškodnenie komunálneho a objemného odpadu

3 812,17 EUR

Waste transport a.s., Kukuričná 8, 83103 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: