Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.10.2019

Kúpna zmluva

ZML 155/2019

25 101,30 EUR dvadsaťpäťtisícstojedeneur tridsať centov

A. Frtús, R. Frtús

Obec Kalná nad Hronom

28.10.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

ZML 154/2019

14,00 EUR štrnásť eur/mesačne

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA

Obec Kalná nad Hronom

28.10.2019

Dohoda o prenájme sály

ZML 153/2019

47,06 EUR štyridsaťsedem eur šesť centov

Lukáš Flídr

Obec Kalná nad Hronom

28.10.2019

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

ZML 152/2019

240,00 EUR dvestoštyridsať eur

COOP JEDNOTA LEVICE, s.d.

Obec Kalná nad Hronom

17.10.2019

Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci

ZML 151/2019

450,00 EUR štyristopäťdesiat eur

Jozef Gonda

Obec Kalná nad Hronom

17.10.2019

Kúpna zmluva

ZML 150/2019

1 340,00 EUR tisíctristoštyridsať eur

P. Petrák, Ing. Z. Petrák Deáková

Obec Kalná nad Hronom

17.10.2019

Licenční smlouva - CE a smlouva o poskytování služeb

ZML 149/2019

podľa zmluvy

FT Technologies, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

17.10.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

ZML 148/2019

209,70 EUR dvestodeväť eur sedemdesiat centov

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

17.10.2019

Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu

ZML 147/2019

350,00 EUR tristopäťdesiat eur

Joma Travel, s.r.o., Záhradnícka 2473/1A, 03861 Vrútky

Obec Kalná nad Hronom

04.10.2019

Zmluva o dielo

ZML 146/2019

1 300,00 EUR tisíctristo eur

Ing. Alexander Reško

Obec Kalná nad Hronom

04.10.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZML 145/2019

14 250,00 EUR štrnásťtisícdvestopäťdesiat eur

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Kalná nad Hronom

04.10.2019

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

ZML 144/2019

840,00 EUR osemstoštyridsať eur

Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

04.10.2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

ZML 143/2019

1 080,00 EUR tisícosemdesiat eur

Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

04.10.2019

Dohoda o prenájme sály

ZML 142/2019

Neuvedené

Miesto v dome

Obec Kalná nad Hronom

27.09.2019

Kúpna zmluva

ZML 141/2019

945,70 EUR deväťstoštyridsaťpäť eur sedemdesiat centov

Karin Hindická

Obec Kalná nad Hronom

27.09.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

ZML 140/2019

28 000,00 EUR dvadsaťosemtisíc eur

KFC Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

27.09.2019

Zmluva o dielo

ZML 139/2019

54 675,02 EUR päťdesiatštyritisícšesťstosedemdesiatpäť eur a dva centy

KVK PaKo, s.r.o., Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

25.09.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

ZML 138/2019

20 220,00 EUR dvadsaťtisícdvestodvadsať eur

Slovanet a.s.

Obec Kalná nad Hronom

25.09.2019

Kúpna zmluva

ZML 137/2019

330,00 EUR tristotridsať eur

RNDr. Eva Karasová

Obec Kalná nad Hronom

25.09.2019

Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy

ZML 136/2019

980,00 EUR deväťstoosemdesiat eur

Mesto Nitra, Štefánikova trieda 80/60, 95006 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

25.09.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

ZML 135/2019

neuvedené

Disig, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

16.09.2019

Zmluva o bežnom účte

ZML 134/2019

Neuvedené

ČSOB, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

16.09.2019

Zmluva o bežnom účte

ZML 133/2019

Neuvedené

ČSOB, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

16.09.2019

Zmluva o uverejnení inzercie

ZML 132/2019

204,00 EUR dvestoštyri eur

MEDIATEL spol. s r.o.

Obec Kalná nad Hronom

13.09.2019

Dohoda o prenájme sály

ZML 131/2019

13,00 EUR trinásť eur

Veronika Paštrnáková

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: