Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.12.2019

Dohoda o prenájme sály

ZML 181/2019

bezplatne

Miesto v dome

Obec Kalná nad Hronom

17.12.2019

Zmluva o dodaní tovaru

ZML 180/2019

724,00 EUR sedemstodvadsaťštyri eur

Ing. Andrea Pálinkášová

Obec Kalná nad Hronom

17.12.2019

Kúpna zmluva

ZML 179/2019

510,00 EUR päťstodesať eur

Peter Zdychavský a manž. Zuzana Zdychavská

Obec Kalná nad Hronom

17.12.2019

Kúpna zmluva

ZML 178/2019

340,00 EUR tristoštyridsať eur

Ján Pokoracký a manž. Iveta Pokoracká

Obec Kalná nad Hronom

17.12.2019

Zmluva o dielo

ZML 177/2019

9 879,72 EUR deväťtisícosemstosedemdesiatdeväť eur sedemdesiatdva centov

Imrich Šinko - MONTIM, časť Kalinčiakovo 211, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

02.12.2019

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

ZML 175/2019

neuvedené

Igor Srnka ANIMEX I.T.S.

Obec Kalná nad Hronom

02.12.2019

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve

ZML 174/2019

neuvedené

Kohaplant, spol. s r.o.

Obec Kalná nad Hronom

02.12.2019

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

ZML 173/2019

neuvedené

Erik France - Automechanik

Obec Kalná nad Hronom

02.12.2019

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve

ZML 172/2019

neuvedené

Gabriel Spoločník - GS AUTO

Obec Kalná nad Hronom

28.11.2019

Zmluva o zriadení vecných bremien

ZML 171/2019

bezodplatne

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

27.11.2019

Kúpna zmluva

ZML 170/2019

17 777,00 EUR sedemnásťtisícsedemstosedemdesiatsedem eur

AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR, spol. s r.o.

Obec Kalná nad Hronom

27.11.2019

Zmluva o bezplatnom užívaní časti nebytového priestoru

ZML 169/2019

Neuvedené

Služby Kalná, s.r.o., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

21.11.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

ZML 168/2019

5 325,00 EUR pättisíctristodvadsaťpäť eur

AUDIT NB, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

21.11.2019

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

ZML 167/2019

bezodplatne

Donau farm Kalná, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

21.11.2019

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

ZML 166/2019

209,70 EUR dvestodeväť eur sedemdesiat centov

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

21.11.2019

Dohoda o výpožičke výstavného nábytku

ZML 165/2019

30,00 EUR

Tekovské múzeum v Leviciach

Obec Kalná nad Hronom

21.11.2019

Zmluva o výpožičke

ZML 164/2019

bezplatne

Vojenský historický ústav Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

21.11.2019

Kúpna zmluva

ZML 163/2019

1 056,00 EUR tisícpäťdesiatšesť eur

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

21.11.2019

Dohoda o prenájme sály

ZML 162/2019

45,58 EUR

Ing. Otto Lúdl

Obec Kalná nad Hronom

21.11.2019

Zmluva o dielo

ZML 161/2019

15 816,00 EUR pätnásťtisícosemstošestnásť eur

LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč

Obec Kalná nad Hronom

08.11.2019

Nájomná zmluva

ZML 160/2019

89,20 EUR osemdesiatdeväť eur dvadsať centov

Agape hippos s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

08.11.2019

Dohoda

ZML 159/2019

neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Kalná nad Hronom

08.11.2019

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

ZML 158/2019

neuvedené

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

08.11.2019

Dohoda o prenájme sály

ZML 157/2019

80,15 EUR osemdesiat eur pätnásť centov

Dana Garajová

Obec Kalná nad Hronom

28.10.2019

Zmluva o parkovaní

ZML 156/2019

150,00 EUR stopäťdesiat eur

Anna Samešová

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: