Oznamy

Oznamy

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Správy

Obecný úrad oznamuje občanom

Obecný úrad oznamuje občanom,že dňa 19.3.2018, bude kancelária Centra pomoci Kalná na Obecnom úrade zatvorená. celý text

Oznamy, ostatné | 19. 3. 2018 | Autor:

Veľkonočné trhy

Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry pozýva celý text

Oznamy | 15. 3. 2018 | Autor:

„Deň otvorených dverí “

„Deň otvorených dverí “ pri príležitosti mesiaca knihy. celý text

Oznamy | 15. 3. 2018 | Autor:
#

Zasaď si svoj strom

Zasaď si svoj strom celý text

Oznamy | 14. 3. 2018 | Autor:

Prerušenie dodávky el. energie

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje celý text

Oznamy | 9. 3. 2018 | Autor:

Zasadnutie Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry

Predseda Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry zvoláva zasadnutie komisie, ktoré sa uskutoční dňa 21.03.2018 o 17:00 hod. v Sobášnej miestnosti na Obecnom úrade s nasledovným programom:
1. Doplnenie plánu práce komisie na rok 2018
2. Návrh prevádzky Domu bojovej slávy
celý text

Oznamy | 9. 3. 2018 | Autor:

Jarné upratovanie verejných priestranstiev

Starosta obce Kalná nad Hronom pozýva všetkých občanov na jarné upratovanie verejných priestranstiev, ktoré sa uskutoční v sobotu 24. marca 2018 od 8:00 hod. celý text

Oznamy | 9. 3. 2018 | Autor:
#

2 % z Vašich daní pre Združenie rodičov

Prosím venujte 2 % z Vašich daní Združeniu rodičov pri Základnej škole, Školská 11, 935 32 Kalná nad Hronom celý text

Oznamy | 21. 2. 2018 | Autor:
Centrum pomoci Kalná n.o. 1

Centrum pomoci Kalná n.o.

Prosím venujte 2% z Vašich daní

celý text

ostatné | 14. 2. 2018 | Autor:

Oznam o dobrovoľnej dražbe

Oznam o dobrovoľnej dražbe celý text

ostatné | 10. 1. 2018 | Autor:

Výbor Základnej organizácie jednoty dôchodcov oznamuje

Výbor Základnej organizácie jednoty dôchodcov oznamuje svojim členom, ako aj ostatným dôchodcom obce, že dňa 9.1.2018 bude vypravený autobus do Podhájskej o 10.00 hod. z Kálnice z autobusovej zastávky a následne z Kalnej od obecného úradu. Autobus bude chodiť pravidelne každý utorok. celý text

Oznamy | 8. 1. 2018 | Autor:
Harmonogram separovaného zberu I. polrok 2017 1

Harmonogram separovaného zberu I. polrok 2018

Harmonogram separovaného zberu I. polrok 2018 celý text

Oznamy | 20. 12. 2017 | Autor:

Výzva ZSE

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov. celý text

Oznamy | 30. 11. 2017 | Autor:
Nádoby na separovaný odpad 1

Nádoby na separovaný odpad

Nie tak dávno sme Vás pomocou brožúrky s názvom "Pre budúce generácie" informovali o systéme zberu odpadu v našej obci, ktorý bude zavedený v našej obci od 1.1.2018. celý text

Oznamy | 24. 11. 2017 | Autor:
Vyhodnotenie ankiet 1

Vyhodnotenie ankiet

Vyhodnotenie ankiet DOM SMÚTKU a ÚTULOK. celý text

ostatné | 20. 11. 2017 | Autor:

Obecný úrad oznamuje občanom

Obecný úrad oznamuje občanom, že pri hlavnom vstupe do budovy Obecného úradu bola osadená poštová schránka, do ktorej môžu občania kedykoľvek, aj mimo stránkových hodín úradu podať žiadosť, akýkoľvek podnet či zapojiť sa do práve prebiehajúcej ankety. celý text

Oznamy | 6. 11. 2017 | Autor:

NAHLASOVANIE PORÚCH VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI

NAHLASOVANIE PORÚCH VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI: p. Štefan Šuba 0903 114 660
(volať do 20:00 hod. a len v prípade poruchy týkajúcej sa verejného osvetlenia!!!)
Mail: stefan.suba.poruchy@gmail.com

celý text

Oznamy | 30. 10. 2017 | Autor:
Prosba o pomoc 1

Prosba o pomoc

Prosba o pomoc celý text

ostatné | 3. 10. 2017 | Autor:

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017
celý text

Oznamy | 21. 8. 2017 | Autor:
#

Parkovanie na verejnej zeleni

Oznámenie celý text

Oznamy | 16. 8. 2017 | Autor:

Výzva na predkladanie žiadostí o zamestnanie v rámci chráneného pracoviska

Obec Kalná nad Hronom vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zamestnanie v rámci chráneného pracoviska pri pripravovanom kamerovom systéme obce Kalná nad Hronom. celý text

Oznamy | 6. 2. 2017 | Autor:

Mobilná aplikácia Kalná nad Hronom zdarma do Vášho telefónu!

Chcete vedieť čo sa deje vo Vašej Kalnej nad Hronom? Mobilná aplikácia Kalná nad Hronom zdarma do Vášho telefónu! celý text

Oznamy | 20. 12. 2016 | Autor:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 - 2022“

Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu celý text

Oznamy | 20. 7. 2016 | Autor:
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK