Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Kalnej nad Hronom volebné obdobie 2018 - 2022

(k 18.06.2019)

  1. Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva

Predseda komisie: p. Helena Vargová

Členovia komisie:

Mgr. Eva Krchová

Mgr. Štefan Nádasi

p. Iveta Pokoracká

Mgr. Dagmar Hajtóová

Helena Kodáková

Mgr. Ivana Tóthová

Alena Hallová

 

  1. Komisia pre finančnú správu a správu obecného majetku

Predseda komisie: Ing. Otto Lúdl

Členovia komisie:

p. Roland Bogár

Bc. Michal Guťan

Ing. Miloš Hajko

p. Marian Mazáň

Mgr. Jozef Sipos

p. Daniel Svorda

Ing. Arpád Vajda

p. Helena Vargová

Ing. Igor Gogora

Ing. Zuzana Deáková

Ing. Arpád Zsigmond

Ing. Marián Slobodník

Ing. Andrea Vajdová

 

  1. Komisia verejného poriadku

Predseda komisie: Bc. Michal Guťan

Členovia komisie:

Mgr. Denisa Belfiová

Mgr. Ivana Tóthová

p. Zdenka Guťanová

Mgr. Július Furik

p. Jozef Gonda

Ing. Štefan Urban

p. Beňadik Zummer

Mgr. Juraj Pacalaj

 

  1. Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry

Plán práce na rok 2019

Predseda komisie: p. Roland Bogár

Členovia komisie:

p. Sylvia Poliaková

Mgr. Janka Géciová

Ing. Gabriela Nádašdyová

Mgr. Eva Krchová

Mgr. Marianna Krekovičová

Mgr. Ivana Nemčeková

Mgr. Peter Lipták

Mgr. Jozef Sipos

p. Jozef Gonda

 

  1. Komisia mládeže a športu
        Plán podujatí na rok 2019

Predseda komisie: Ing. Miloš Hajko

Členovia komisie:

Ing. Roman Gogora

Ing. Igor Gogora

p. Peter Cigáň

p. Jozef Gonda

Ing. Gabriela Nádašdyová

Mgr. Peter Lipták

Mgr. Božena Zummerová

Ing. Arpád Zsigmond

Ing. Alena Zsigmondová

p. Sylvia Poliaková

p. Jaroslav Fraňo

 

  1. Komisia výstavby a služieb

Predseda komisie: Ing. Arpád Vajda

Členovia komisie:

Ing. Vladimír Uhrík

Ing. Arpád Zsigmond

p. Pavol Kocka

p. Michal Hajtó

Ing. Roman Gogora

Ing. Monika Vargová

Ing. Gabriela Nádašdyová

p. Daniel Svorda

Ing. Miloš Hajko

Mgr. Jozef Sipos

Ing. Otto Lúdl

p. Marian Mazáň

Ing. Igor Gogora

 

  1. Komisia životného prostredia

Predseda komisie: p. Daniel Svorda

Členovia komisie:

Ing. Katarína Martinovská

Ing. Gabriela Nádašdyová

Bc. Monika Petrášová

Ing. Igor Gogora

p. Jozef Gonda

p. Peter Baláž

 

  1. Komisia pre občianske záležitosti

Členovia komisie:

Ing. Ladislav Éhn

Jozef Havlík

Anežka Jančová

Katarína Krchová

Andrea Vajdová

Ing. Erika Lajtošová

Silvia Meszárosová

Jozef Gonda

Alena Hallová

Ing. Arpád Vajda

Mgr. Eva Krchová

Ing. Otto Lúdl

Beňadik Zummer

Sylvia Poliaková

Jozef Garaj