Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

stavba

pdf_icon  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

doc_icon  Ohlásenie drobnej stavby

doc_icon  Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác

doc_icon  Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

doc_icon  Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

doc_icon  Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby

Žiadosť stavebné povolenie  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

doc_icon  Návrh na kolaudáciu stavby

prispevok-na-stravovanie

doc_icon  Príspevok na stravovanie

billboard

doc_icon  Žiadosť o povolenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia

  výrub stromov  Výrub - stromov žiadosť
  Žiadosť o odkúpenie bytuŽiadosť o odkúpenie bytu (nájomcom) 
  Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytuŽiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu
  Poplatok za znečisťovanie ovzdušia OZNÁMENIE ÚDAJOV POTREBNÝCH PRE VÝPOČET VÝŠKY POPLATKU                     ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA