Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Pozemkové úpravy / JPÚ Kalná IBV Veľké zeme

11/04/19 
RPS Schválenie - Register pôvodného stavu - JPÚ Kalná - lokalita IBV Veľké zeme - jednoduché pozemkové úpravy

RPS Schválenie - Register pôvodného stavu - JPÚ Kalná - lokalita IBV Veľké zeme - Download

07/02/19 
RPS Zverejnenie - Register pôvodného stavu - JPÚ Kalná - lokalita IBV Veľké zeme - jednoduché pozemkové úpravy

RPS Zverejnenie - Verejná vyhláška - Register pôvodného stavu - JPÚ Kalná - lokalita IBV Veľké zeme - Download

RPS Mapa - Register pôvodného stavu - JPÚ Kalná - lokalita IBV Veľké zeme - Download

27/09/18 
Ustanovenie znalca - JPÚ Kalná - lokalita IBV Veľké zeme - jednoduché pozemkové úpravy

Ustanovenie znalca – jednoduché pozemkové úpravy Kalná - lokalita IBV Veľké zeme - Download

Obvod projektu – jednoduché pozemkové úpravy Kalná - lokalita IBV Veľké zeme - Download

25/01/18 
Povolenie - JPÚ Kalná - lokalita IBV Veľké zeme - jednoduché pozemkové úpravy

Povolenie – jednoduché pozemkové úpravy Kalná - lokalita IBV Veľké zeme - Download

Obvod projektu – jednoduché pozemkové úpravy Kalná - lokalita IBV Veľké zeme - Download

 


Verejná vyhláška - Zverejnenie registra pôvodného stavu - lokalita IBV Veľké zeme