Obsah

 

Záverečný účet Záverečný účet obce za rok 2018
Kapitálové výdavky Kapitálové výdavky k 31.12.2018
Rozpočet - čerpanie Plnenie rozpočtu obce za rok 2018
Rozpočet 2019 Rozpočet obce na rok 2019 - schválený v OZ
Výročná správa 2017 Výročná správa obce za rok 2017
Záverečný účet Záverečný účet obce 2017