Obsah

 

Rozpočet 2019 Rozpočet obce na rok 2019 - schválený v OZ
Výročná správa 2017 Výročná správa obce za rok 2017
Záverečný účet Záverečný účet obce 2017