Obsah

 

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019
Záverečný účet Záverečný účet obce za rok 2018
Kapitálové výdavky Kapitálové výdavky k 31.12.2018
Rozpočet - čerpanie Plnenie rozpočtu obce za rok 2018
Rozpočet 2019 Rozpočet obce na rok 2019 - schválený v OZ