Obsah

Zmluvy

Rok 2019

ZML 145/2018 Kúpna zmluva

Kalná - Obec, L. Bogár, M. Bogárová

2a.pdf

ZML 144/2018 Kúpna zmluva

Kalná - Obec, A. Kúcsová

29.pdf

ZML 143/2018 Kúpna zmluva

Kalná - Obec, M. Kocková

28.pdf

ZML 142/2018 Kúpna zmluva

Kalná - Obec, A. Gráf, M. Gráfová

27.pdf

ZML 141/2018 Kúpna zmluva

Kalná - Obec, J. Toldy, G. Toldyová

26.pdf

ZML 10/2018/CPK Zmluva o poskytnutí NFP

Kalná - CPK, Implementačná agentúra Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny SR

25.pdf

ZML 9/2018/CPK Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby

Kalná - CPK, Disig, a.s.

24.pdf

ZML 1/2019 Zmluva o finančnej výpomoci

Kalná - Obec, Róbert Kosorú

23.pdf

ZML 140/2018 Nájomná zmluva

Kalná - Obec, Slovnaft, a.s.

1c.pdf

ZML 139/2018 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí prostriedkov z recyklačného fondu

Kalná - Obec, Environmentálny fond

1b.pdf

ZML 138/2018 Zmluva o dodaní tovaru

Kalná - Obec, Ing. Andrea Pálinkášová

1a.pdf

ZML 137/2018 Dohoda o prenájme sály

Kalná - Obec, Alexander Kováš

19.pdf

ZML 136/2018 Zmluva o hudobnej produkcii

Kalná - Obec, Midnights Spirits

18.pdf

ZML 135/2018 Kúpna zmluva

Kalná - Obec, O2 Slovakia,s.r.o.

17.pdf

ZML 134/2018 Kúpna zmluva

Kalná - Obec, O2 Slovakia,s.r.o.

16.pdf

ZML 133/2018 Kúpna zmluva

Kalná - Obec, O2 Slovakia,s.r.o.

15.pdf

ZML 132/2018 Kúpna zmluva

Kalná - Obec, O2 Slovakia,s.r.o.

14.pdf

ZML 131/2018 Kúpna zmluva

Kalná - Obec, O2 Slovakia,s.r.o.

13.pdf

ZML 130/2018 Kúpna zmluva

Kalná - Obec, O2 Slovakia,s.r.o.

12.pdf

ZML 129/2018 Kúpna zmluva

Kalná - Obec, O2 Slovakia,s.r.o.

11.pdf

Stránka