Obsah

Zmluvy

Rok 2019

ZML 20/2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení administratívnej činnosti

Kalná - Obec, Štefan Šuba - EnergyS

4a.pdf

ZML 19/2019 Dodatok č. 1 k Zmlue na výkon odborného poradenstva a prevádzky kanalizácie

Kalná - Obec, Pavol Kocka

49.pdf

ZML 18/2019 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

Kalná - Obec, Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia

48.pdf

ZML 17/2019 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení správcovskej činnosti

Kalná - Obec, Magdaléna Lombárová

47.pdf

ZML 16/2019 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

Kalná - Obec, DHZ Kalná nad Hronom

46.pdf

ZML 15/2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpeč. pomocných prác

Kalná - Obec, Marián Mazáň

45.pdf

ZML 14/2019 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

Kalná - Obec, Združenie bývalých občanov Mochoviec

44.pdf

ZML 13/2019 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

Kalná - Obec, VK PODLUŽIANKA LEVICE

43.pdf

ZML 12/2019 Kúpna zmluva o prevode hnut. veci

Kalná - Obec, KONNEX, s.r.o.

42.pdf

ZML 11/2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní knihov. a osvet. práce

Kalná - Obec, Sylvia Poliaková

41.pdf

ZML 10/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpeč. adm. činnosti

Kalná - Obec, Magdaléna Bogárová

40.pdf

ZML 11/2018/CPK Zmluva o poskyt. NFP z dotácie NSK

Kalná - CPK, Občianske združenie Tekov - Hont

34.pdf

ZML 9/2019 Zmluva o finančnej výpomoci

Kalná - Obec, Róbert Kosorú

33.pdf

ZML 8/2019 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

Kalná - Obec, KFC Kalná nad Hronom

32.pdf

ZML 7/2019 Dodatok č. 10 k zmluve na zvoz odpadov a ich zneškodnenie

Kalná - Obec, Waste Transport, a.s.

31.pdf

ZML 6/2019 Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci

Kalná - Obec, Jozef Štuller

30.pdf

ZML 5/2019 Dodatok č. 1 k servisnej zmluve

Kalná - Obec, Agroservis - Západ, s.r.o.

2f.pdf

ZML 4/2019 Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

Kalná - Obec, SPP - distribúcia, a.s.

2e.pdf

ZML 3/2019 Kúpna zmluva

Kalná - Obec, Peter Pastorok

2d.pdf

ZML 2/2019 Zmluva o zabezpečení tech. zhodnotenia hasičských vozidiel

Kalná - Obec, Ministerstvo vnútra SR

2b.pdf

Stránka