Obsah

Zmluvy

Rok 2019

ZML 44/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov

Kalná - Obec, Zuzana Kardošová

5e.pdf

ZML 43/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Kalná - Obec, SLOVANET, a.s.

5d.pdf

ZML 42/2019 Zmluva o dielo

Kalná - Obec, Ing. Pavla Drbalová

5c.pdf

ZML 41/2019 Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia

Kalná - Obec, Západoslovenská distribučná, a.s.

5b.pdf

ZML 40/2019 Zmluva o dodaní tovaru

Kalná - Obec, Ing. Andrea Pálinkášová

5a.pdf

ZML 39/2019 Zmluva o dielo

Kalná - Obec, Ing. arch. Tomáš Jurák

59.pdf

ZML 38/2019 Dohoda o distribúcii eletriny

Kalná - Obec, Západoslovenská distribučná, a.s.

58.pdf

ZML 37/2019 Kúpna zmluva

Kalná - Obec, Autocentrum CYDA s.r.o.

57.pdf

ZML 36/2019 Zmluva o dielo

Kalná - Obec, SLOVANET, a.s.

56.pdf

ZML 35/2019 Zmluva o pripojení

Kalná - Obec, VM TELECOM, s.r.o.

55.pdf

ZML 34/2019 Zmluva o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie

Kalná - Obec, LACKOVIČOV SERVIS s.r.o.

54.pdf

ZML 33/2019 Zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

Kalná - Obec, DISIG, a.s.

53.pdf

ZML 28/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení prevádzky ČOV

Kalná - Obec, Robert Švec

52.pdf

ZML 27/2019 Zmluva o dielo

Kalná - Obec, BEASTSTUDIO, s.r.o.

51.pdf

ZML 26/2019 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

Kalná - Obec, OZ MAGIC TEAM

50.pdf

ZML 25/2019 Kúpna zmluva

Kalná - Obec, Štefan Csomor

4f.pdf

ZML 24/2019 Kúpna zmluva

Kalná - Obec, Tibor Uhliar

4e.pdf

ZML 23/2019 Kúpna zmluva

Kalná - Obec, RNDr. Ladislav Drapka

4d.pdf

ZML 22/2019 Kúpna zmluva

Kalná - Obec, Róbert Csomor

4c.pdf

ZML 21/2019 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

Kalná - Obec, Vodácky klub HRON

4b.pdf

Stránka