Obsah

Zmluvy

Rok 2019

ZML 63/2019 Zmluva o poskytovaní odbornej prípravy

Kalná - Obec, Mestská polícia Nitra

81.pdf

ZML 62/2019 Zmluva o prevode vlastníckeho práva k motorovému vozidlu

Kalná - Obec, AUTO - IMPEX, spol. s r.o.

80.pdf

ZML 61/2019 Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

Kalná - Obec, SPP - distribúcia, a.s.

7f.pdf

ZML 60/2019 Zmluva o nájme garáže č. 11

Kalná - Obec, LTL TRANSPORT s.r.o.

7e.pdf

ZML 59/2019 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme garáže č. 11

Kalná - Obec, Ľudovít Benedik

7d.pdf

ZML 58/2019 Zmluva o nájme garáže č. 17

Kalná - Obec, CT-MONT s.r.o.

7c.pdf

ZML 57/2019 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme garáže

Kalná - Obec, Tibor Ciglan

7b.pdf

ZML 56/2019 Zmluva o dielo

Kalná - Obec, KVK PAKO, s.r.o.

7a.pdf

ZML 55/2019 Návrh poistnej zmluvy

Kalná - Obec, Kooperativa poisťovňa, a.s.

79.pdf

ZML 54/2019 Návrh poistnej zmluvy

Kalná - Obec, Kooperativa poisťovňa, a.s.

78.pdf

ZML 53/2019 Návrh poistnej zmluvy

Kalná - Obec, Kooperativa poisťovňa, a.s.

77.pdf

ZML 52/2019 Návrh poistnej zmluvy

Kalná - Obec, Generali Poisťovňa, a.s.

76.pdf

ZML 51/2019 Návrh poistnej zmluvy

Kalná - Obec, Generali Poisťovňa, a.s.

75.pdf

ZML 131/2017 Zmluva o dielo

Kalná - Obec, E-PRO CONSULTING, s.r.o.

74.pdf

ZML 50/2019 Poistná zmluva

Kalná - Obec, Kooperativa poisťovňa, a.s.

64.pdf

ZML 49/2019 Poistná zmluva

Kalná - Obec, DEFEND INSURANCE s.r.o.

63.pdf

ZML 48/2019 Poistná zmluva

Kalná - Obec, DEFEND INSURANCE s.r.o.

62.pdf

ZML 47/2019 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

Kalná - Obec, Palas Volejbalový klub Levice

61.pdf

ZML 46/2019 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie

Kalná - Obec, OZ Život na vlnách

60.pdf

ZML 45/2019 Zmluva o prevode vlast. práva k motorovému vozidlu

Kalná - Obec, AUTO-IMPEX spol. s r.o.

5f.pdf

Stránka