Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Predseda Finančnej komisie zvoláva zasadnutie

Typ: Oznamy | ostatné
Predseda Finančnej komisie zvoláva jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2018 o 17:00 hod. na Obecnom úrade s nasledovným programom:

 

1. Rozpočet obce 2019 - stručná rekapitulácia

2. VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

3.VZN č. 4/2018 o určení výšky fin. príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a žiakov školských zariadení so sídlom na území obce Kalná nad Hronom

4. Rôzne


Vytvorené: 5. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 5. 12. 2018 12:12
Autor: