Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom celý text

Oznamy, ostatné | 11. 12. 2018 | Autor:

Ekumenický adventný koncert

Obec Kalná nad Hronom v spolupráci s Reformovanou kresťanskou cirkvou, Evanjelickou cirkvou a Rímsko-katolíckou cirkvou Vás srdečne pozývajú na Ekumenický adventný koncert v sobotu dňa 15. decembra 2018 o 16:00 hod. v Rímsko-katolíckom kostole v Kalnej nad Hronom. celý text

Oznamy, ostatné | 11. 12. 2018 | Autor:
#

Sused pomôže susedovi

Sused pomôže susedovi celý text

Oznamy, ostatné | 5. 12. 2018 | Autor:

Predseda Finančnej komisie zvoláva zasadnutie

Predseda Finančnej komisie zvoláva jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2018 o 17:00 hod. na Obecnom úrade s nasledovným programom: celý text

Oznamy, ostatné | 5. 12. 2018 | Autor:

Voľba hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Kalnej nad Hronom v zmysle § 18a ods. 2 a ods. 8 písm. a.) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom č. 12/XV. – b./2018/OZ zo dňa 27.11.2018 vyhlasuje voľbu
HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE KALNÁ NAD HRONOM celý text

Oznamy, ostatné | 30. 11. 2018 | Autor:

Oznam o vyhlásení výberového konania

Mestský úrad Levice/ Mesto Levice/, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice vyhlasuje výberové konanie na

• 1 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
• 1 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP).
celý text

Oznamy, ostatné | 20. 11. 2018 | Autor:

UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov

vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV v ochrannom pásme vonkajších
vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením. celý text

Oznamy, ostatné | 15. 11. 2018 | Autor:

Západoslovenská distribučná, a.s., vyzýva

Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. § 11 ods. 1,3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva celý text

Oznamy, ostatné | 15. 11. 2018 | Autor:

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 - výsledky celý text

Oznamy, ostatné | 12. 11. 2018 | Autor:
#

Pomoc obetiam násilia

Pomoc obetiam násilia celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor:
#

Informácie pre správne triedenie odpadu

Plagát o správnom triedení celý text

Oznamy, ostatné | 30. 8. 2018 | Autor:

INFORMÁCIA PRE OBČANOV

INFORMÁCIA PRE OBČANOV, KTORÍ NEDOSTALI POTRAVINOVÉ BALÍČKY
V RÁMCI POTRAVINOVEJ POMOCI

celý text

Oznamy, ostatné | 28. 8. 2018 | Autor:
Pestovateľská pálenica 1

Pestovateľská pálenica

Pestovateľská pálenica celý text

Oznamy, ostatné | 10. 7. 2018 | Autor:
Harmonogram separovaného zberu II. polrok 2018 1

Harmonogram separovaného zberu II. polrok 2018

Harmonogram separovaného zberu II. polrok 2018 celý text

Oznamy, ostatné | 22. 6. 2018 | Autor:
Nádoby na separovaný odpad 1

Nádoby na separovaný odpad

Nie tak dávno sme Vás pomocou brožúrky s názvom "Pre budúce generácie" informovali o systéme zberu odpadu v našej obci, ktorý bude zavedený v našej obci od 1.1.2018. celý text

Oznamy | 24. 11. 2017 | Autor:
Vyhodnotenie ankiet 1

Vyhodnotenie ankiet

Vyhodnotenie ankiet DOM SMÚTKU a ÚTULOK. celý text

ostatné | 20. 11. 2017 | Autor:

Obecný úrad oznamuje občanom

Obecný úrad oznamuje občanom, že pri hlavnom vstupe do budovy Obecného úradu bola osadená poštová schránka, do ktorej môžu občania kedykoľvek, aj mimo stránkových hodín úradu podať žiadosť, akýkoľvek podnet či zapojiť sa do práve prebiehajúcej ankety. celý text

Oznamy | 6. 11. 2017 | Autor:

NAHLASOVANIE PORÚCH VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI

NAHLASOVANIE PORÚCH VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI: p. Štefan Šuba 0903 114 660
(volať do 20:00 hod. a len v prípade poruchy týkajúcej sa verejného osvetlenia!!!)
Mail: stefan.suba.poruchy@gmail.com

celý text

Oznamy | 30. 10. 2017 | Autor:
#

Parkovanie na verejnej zeleni

Oznámenie celý text

Oznamy | 16. 8. 2017 | Autor:

Výzva na predkladanie žiadostí o zamestnanie v rámci chráneného pracoviska

Obec Kalná nad Hronom vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zamestnanie v rámci chráneného pracoviska pri pripravovanom kamerovom systéme obce Kalná nad Hronom. celý text

Oznamy | 6. 2. 2017 | Autor:

Mobilná aplikácia Kalná nad Hronom zdarma do Vášho telefónu!

Chcete vedieť čo sa deje vo Vašej Kalnej nad Hronom? Mobilná aplikácia Kalná nad Hronom zdarma do Vášho telefónu! celý text

Oznamy | 20. 12. 2016 | Autor:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 - 2022“

Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu celý text

Oznamy | 20. 7. 2016 | Autor: