Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.12.2019

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve

ZML 172/2019

neuvedené

Gabriel Spoločník - GS AUTO

Obec Kalná nad Hronom

28.11.2019

Zmluva o zriadení vecných bremien

ZML 171/2019

bezodplatne

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

27.11.2019

Kúpna zmluva

ZML 170/2019

17 777,00 EUR sedemnásťtisícsedemstosedemdesiatsedem eur

AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR, spol. s r.o.

Obec Kalná nad Hronom

27.11.2019

Zmluva o bezplatnom užívaní časti nebytového priestoru

ZML 169/2019

Neuvedené

Služby Kalná, s.r.o., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

21.11.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

ZML 168/2019

5 325,00 EUR pättisíctristodvadsaťpäť eur

AUDIT NB, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

21.11.2019

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

ZML 167/2019

bezodplatne

Donau farm Kalná, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

21.11.2019

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

ZML 166/2019

209,70 EUR dvestodeväť eur sedemdesiat centov

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

21.11.2019

Dohoda o výpožičke výstavného nábytku

ZML 165/2019

30,00 EUR

Tekovské múzeum v Leviciach

Obec Kalná nad Hronom

21.11.2019

Zmluva o výpožičke

ZML 164/2019

bezplatne

Vojenský historický ústav Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

21.11.2019

Kúpna zmluva

ZML 163/2019

1 056,00 EUR tisícpäťdesiatšesť eur

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

21.11.2019

Dohoda o prenájme sály

ZML 162/2019

45,58 EUR

Ing. Otto Lúdl

Obec Kalná nad Hronom

21.11.2019

Zmluva o dielo

ZML 161/2019

15 816,00 EUR pätnásťtisícosemstošestnásť eur

LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč

Obec Kalná nad Hronom

08.11.2019

Nájomná zmluva

ZML 160/2019

89,20 EUR osemdesiatdeväť eur dvadsať centov

Agape hippos s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

08.11.2019

Dohoda

ZML 159/2019

neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Kalná nad Hronom

08.11.2019

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

ZML 158/2019

neuvedené

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

08.11.2019

Dohoda o prenájme sály

ZML 157/2019

80,15 EUR osemdesiat eur pätnásť centov

Dana Garajová

Obec Kalná nad Hronom

28.10.2019

Zmluva o parkovaní

ZML 156/2019

150,00 EUR stopäťdesiat eur

Anna Samešová

Obec Kalná nad Hronom

28.10.2019

Kúpna zmluva

ZML 155/2019

25 101,30 EUR dvadsaťpäťtisícstojedeneur tridsať centov

A. Frtús, R. Frtús

Obec Kalná nad Hronom

28.10.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

ZML 154/2019

14,00 EUR štrnásť eur/mesačne

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA

Obec Kalná nad Hronom

28.10.2019

Dohoda o prenájme sály

ZML 153/2019

47,06 EUR štyridsaťsedem eur šesť centov

Lukáš Flídr

Obec Kalná nad Hronom

28.10.2019

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

ZML 152/2019

240,00 EUR dvestoštyridsať eur

COOP JEDNOTA LEVICE, s.d.

Obec Kalná nad Hronom

17.10.2019

Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci

ZML 151/2019

450,00 EUR štyristopäťdesiat eur

Jozef Gonda

Obec Kalná nad Hronom

17.10.2019

Kúpna zmluva

ZML 150/2019

1 340,00 EUR tisíctristoštyridsať eur

P. Petrák, Ing. Z. Petrák Deáková

Obec Kalná nad Hronom

17.10.2019

Licenční smlouva - CE a smlouva o poskytování služeb

ZML 149/2019

podľa zmluvy

FT Technologies, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

17.10.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

ZML 148/2019

209,70 EUR dvestodeväť eur sedemdesiat centov

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: