Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16.10.2019

DF1213/2019

tovar pre potreby obecnej dielne.

313,57 EUR

Ing. Marek Cziria, Ľ. Štúra 21/A, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

16.10.2019

DF1212/2019

Zmluva o zabezpečení prevádzky ČOV

985,00 EUR

Róbert Švec, J. Fučíka 390/26, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

16.10.2019

DF1211/2019

tovar pre potreby obecnej dielne

1 034,30 EUR

Michal Hajto - STAVMAT, ČA 13/10, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

16.10.2019

DF1202/2019

Vstupy obyvateľov obce Kalná nad Hronom 07-09/2019

676,00 EUR

Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

16.10.2019

DF1201/2019

za výkon odborného poradenstva za september 2019

770,00 EUR

Pavol Kocka, Dlhá 96/57, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

16.10.2019

DF1194/2019

hygienické potreby pre OcÚ.

29,95 EUR

PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17, 97405 Banská Bystrica

Obec Kalná nad Hronom

16.10.2019

DF1192/2019

tovar pre potreby obecných dielní

171,07 EUR

Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

16.10.2019

DF1219/2019

Jedálne kupóny pre zamestnancov

2 700,00 EUR

Up Slovensko , s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

18.11.2019

DF1297/2019

predplatné mesačníka Účto. Ropo a obcí na rok 2020

175,00 EUR

Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

16.10.2019

DF1214/2019

za grafické spracovanie a kreslenie obrázkov obce do náučnej maľovánky pre deti.

400,00 EUR

Samuel Kaščák, Obrancov mieru 4687/25, 08001 Prešov

Obec Kalná nad Hronom

16.10.2019

DF1198/2019

za "Monitorovaciu správu a Hodno- tiacu správu 2018" k program. rozpočtu.

1 000,00 EUR

SCARABEO-SK, s.r.o., Povstalecká 16, 97409 Banská Bystrica

Obec Kalná nad Hronom

16.10.2019

DF1190/2019

ovocie a zeleninu pre MŠ.

330,82 EUR

Jozef Henžel ml. - OZ, Čsl.armády 4, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

16.10.2019

DF1186/2019

Mesačný paušálny poplatok v zmysle zmluvy zo dňa 20.06.2014 a jej dodatkov za obdobie október 2019.

15 000,00 EUR

Centrum pomoci Kalná n.o., 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

16.10.2019

DFZ35/2019

Jedálne kupóny pre zamestnancov

2 700,00 EUR

Up Slovensko , s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

18.11.2019

DF1291/2019

za sprevádzkovanie systému zverejnených dokumentov .

384,00 EUR

BDScom s.r.o., Komenského 316/6, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

16.10.2019

DF1260/2019

za úpravu leteckých fotografií našej obce.

290,00 EUR

Národná geograficko informačná, s.r.o., Mostná 72, 94901 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

16.10.2019

DF1252/2019

odchyt túlavého psíka

39,00 EUR

MVDr.Ivan Uhliar, Dlhá 50, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

16.10.2019

DF1210/2019

za inzerciu v týždenníku MY Týždeň na Pohroní

100,80 EUR

Petit Press a.s., Lazaretská 12, 81808 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

16.10.2019

DF1209/2019

dodanie poklopu do priestorov KFC.

72,00 EUR

Vladimír Ďurovský - STROJMONT, Rybník 59, 93523 Rybník

Obec Kalná nad Hronom

16.10.2019

DF1208/2019

za vonkajšiu vstupnú bráničku v priestoroch Denného centra CPK

696,00 EUR

Vladimír Ďurovský - STROJMONT, Rybník 59, 93523 Rybník

Obec Kalná nad Hronom

16.10.2019

DF1206/2019

za vyhotovenie geometrického plánu, p.č. C 584 a 1146/1, k.ú. Kalná a polohopis né zameranie.

407,00 EUR

Ing. Ján Predajnianský - Progeos, Vojenská ul. 2546/76, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

16.10.2019

DF1204/2019

za účasť na seminári PAM dňa 25.09.2019

54,00 EUR

Vema, s.ro., Plynárenská 1334/7, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Kalná nad Hronom

16.10.2019

DF1203/2019

za súčiastky a servis obecného traktora (Zetor)

185,74 EUR

Hriadeľ spol. s.r.o., Cabajská 28A, 949 01 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

16.10.2019

DF1195/2019

za odbornú prípravu dvoch príslušníkov obecnej polície.

980,00 EUR

Mesto Nitra, Štefánikova trieda 80/60, 95006 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

16.10.2019

DF1189/2019

za gastronádoby a príslušenstvo do kuchyne v MŠ.

239,12 EUR

RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: