Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10.05.2019

DF1376/2016

práce v strojovniach

6 728,20 EUR

Hydromeliorácie a.s., SNP 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF1375/2016

za dodávku a montáž dažďovej prípojky ul. Úzka.

1 135,78 EUR

Hydromeliorácie a.s., SNP 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF1373/2016

nájom zariadenia 15.11.2016-30.11.2016

57,74 EUR

XEROX LIMITED, o.z., Einsteinova 23, 85101 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF1368/2016

za demontáž nefunkčnej úpravovne vody a príprava nových rozvodov v kotolni na sídlisku JUH.

753,23 EUR

KVK PaKo, s.r.o., Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF1383/2016

za zneškodnenie odpadu

3 835,67 EUR

Waste transport a.s., Kukuričná 8, 83103 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF1371/2016

za prenájom rohoží

106,06 EUR

Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF1362/2016

za spustenie plynového kotla do prevádzky z dôvodu poruchy tepelného čerpadla na štadióne KFC.

57,00 EUR

KVK PaKo, s.r.o., Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF1350/2016

"Chodník k záhradkárskej oblasti" - na základe Zmluvy o dielo

31 034,15 EUR

LK real Building, s.r.o., Na Bašte 112/6, 934 01 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF1403/2016

za vypracovanie projektovej dokumentácie k dielu Centrum funkčného tréningu

7 500,00 EUR

BEAST STUDIO s.r.o., F. Hečku 510/43, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF1363/2016

nájomné za oceľové fľaše

39,90 EUR

MESSER Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF1361/2016

za vystúpenie speváckeho súboru Lipka na posedenie dôchodcov 6.12.2016

100,00 EUR

Alžbeta Bombiczová - LIPKA, Tehla 53, 935 35 Tehla

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF1339/2016

za tovar na reprezentačné účely - vianočný večierok

274,21 EUR

METRO Cash and Carry SR s.r.o., Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF1380/2016

za evidenciu odberných miest spojených s el. en.

963,40 EUR

Štefan Šuba-EnergyS, Červenej armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF1360/2016

za dodávku elektrickej energie

1 175,13 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF1359/2016

za dodávku elektrickej energie

203,36 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF1358/2016

za dodávku elektrickej energie

2 322,13 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF1357/2016

členský príspevok za 10-12/2016

110,00 EUR

OZ Tekov-Hont, 2, 93504 Santovka

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF1355/2016

za grafické spracovanie a tlač stolových regionálnych kalendárov na r. 2017

105,00 EUR

SB Press. s.r.o., Továrenská 210, 93528 Tlmače

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF1348/2016

za potraviny pre MŠ

120,42 EUR

RYBA Košice spol.s.r.o., Južná trieda 54, 04001 Košice

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF1343/2016

za jazdu kočom na Mikuláša dňa 3.12.2016

150,00 EUR

Ranč u Bobiho s.r.o., Mestský Majer 20, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF1338/2016

Objednávame si u Vás nástenné kalendáre vo formáte A3 (297x420mm) v počte 800 ks.

1 558,85 EUR

Marketing and Business Group s.r.o., Palisády 33 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF1484/2016

za činnosti spojené s elektrickou energiou

700,00 EUR

Štefan Šuba-EnergyS, Červenej armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF1366/2016

za živé kapre - obecný rybník

976,80 EUR

KN Construction s.r.o., Rožná 1746/14, 945 01 Komárno

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF1379/2016

za výkon funkcie OLH na lesných pozemkoch k.ú. Kalná

232,13 EUR

Ing. Ján Bobro, Š. Moyzesa 21, 96001 Zvolen

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF1367/2016

za telekomunikačné služby

46,18 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: