Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10.05.2019

DF47/2017

výmena poškodeného vodomeru, Dlhá 55/14

40,83 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF37/2017

za odstránenie havarijného stavu - mechanické vyčistenie kanal. šácht a vyčistenie upchatého kanal.…

970,20 EUR

KVK PaKo, s.r.o., Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF40/2017

za občerstvenie na turnaj v mariáši.

168,01 EUR

Služby Kalná, s.r.o., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF38/2017

za opravu plynového kotla v pi- várni u Burákov na Nitrianskej ceste.

149,26 EUR

KVK PaKo, s.r.o., Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF34/2017

za potraviny pre MŠ

174,97 EUR

Jozef Henžel ml. - OZ, Čsl.armády 4, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

02.05.2019

DF46/2017

telefón iPh 6S

674,00 EUR

02 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 85101 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF36/2017

za odchyt túlavého psíka.

35,00 EUR

ŠŤASTNÝ DOMOV - HAPPY HOUSE, Mochovská 28, 934 01 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF25/2017

za posypovú soľ.

274,80 EUR

HAPPY END spol. s.r.o., Bratislavská 83, 902 01 Pezinok

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF35/2017

za Vás potraviny pre MŠ.

11,10 EUR

AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, 90201 Pezinok

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF26/2017

za tovar na reprezentačné účely - tombolové darčeky na plesy v obci.

290,56 EUR

METRO Cash and Carry SR s.r.o., Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF83/2017

za nemrznúcu zmes

13,50 EUR

AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., 934 01 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF33/2017

za potraviny pre MŠ

89,60 EUR

RYBA Košice spol.s.r.o., Južná trieda 54, 04001 Košice

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF30/2017

autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel

14,28 EUR

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF24/2017

za tlačivá pre potreby daní.

25,13 EUR

Cart Print s.r.o., Štúrova 57/B, 94901 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF31/2017

za potraviny pre MŠ.

86,76 EUR

AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, 90201 Pezinok

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF29/2017

za telekomunikačné služby

222,54 EUR

02 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 85101 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF8/2017

za odstraňovanie závad po silných mrazoch na budovách v správe obce.

397,15 EUR

KVK PaKo, s.r.o., Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF28/2017

za dodávku zemného plynu

453,00 EUR

SPP Nitra, Štúrova 1432, 94901 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF27/2017

dodávka zemného plynu

2 236,00 EUR

SPP Nitra, Štúrova 1432, 94901 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF21/2017

prenájom 01/2017 - 6/2017

468,00 EUR

Železnice SR, Klemensova 8, 81361 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF9/2017

za čistenie kanalizácie na ul. ČA.

237,00 EUR

KVK PaKo, s.r.o., Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF1507/2016

práce na distribučnej sieti

33,89 EUR

SPP distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF32/2017

za potraviny pre MŠ.

106,99 EUR

Gastro-max, s.r.o., Pri mlyne 5206/1, 902 03 Pezinok

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF20/2017

za dodávku elektrickej energie

151,54 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Obec Kalná nad Hronom

10.05.2019

DF19/2017

za dodávku elektrickej energie

22,68 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: