Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.09.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

ZML 135/2019

neuvedené

Disig, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

16.09.2019

Zmluva o bežnom účte

ZML 134/2019

Neuvedené

ČSOB, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

16.09.2019

Zmluva o bežnom účte

ZML 133/2019

Neuvedené

ČSOB, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

16.09.2019

Zmluva o uverejnení inzercie

ZML 132/2019

204,00 EUR dvestoštyri eur

MEDIATEL spol. s r.o.

Obec Kalná nad Hronom

13.09.2019

Dohoda o prenájme sály

ZML 131/2019

13,00 EUR trinásť eur

Veronika Paštrnáková

Obec Kalná nad Hronom

13.09.2019

Kúpna zmluva

ZML 130/2019

700,00 EUR sedemsto eur

Dušan Lepiš

Obec Kalná nad Hronom

13.09.2019

Zmluva o spolupráci

ZML 129/2019

180,00 EUR stoosemdesiat eur

BDScom s.r.o., Komenského 316/6, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

03.09.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

ZML 128/2019

196,00 EUR stodeväťdesiatšesť eur

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

03.09.2019

Hromadná licenčná zmluva

ZML 127/2019

neuvedené

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

19.08.2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

ZML 126/2019

neuvedená

Štefan Alkus

Obec Kalná nad Hronom

13.08.2019

Dodatok č. 1 k zmluve

ZML 125/2019

neuvedená

Pavol Krajči

Obec Kalná nad Hronom

13.08.2019

Hromadná licenčná zmluva

ZML 124/2019

neuvedená

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

13.08.2019

Mandátna zmluva o výkone inžinierskej činnosti

ZML 123/2019

800,00 EUR osemsto eur

FK Real s.r.o., Kalvária 3, 94901 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

13.08.2019

Dohoda o prenájme sály

ZML 122/2019

13,00 EUR trinásť eur

Aneta Takáčová

Obec Kalná nad Hronom

05.08.2019

Kúpna zmluva

ZML 121/2019

480 000,00 EUR štyristoosemdesiattisíc eur

Pavol Krajči

Obec Kalná nad Hronom

05.08.2019

Kúpna zmluva

ZML 120/2019

89 000,00 EUR osemdesiatdeväťtisíc eur

M. Hindický, B. Hindická

Obec Kalná nad Hronom

05.08.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

ZML 119/2019

1 200,00 EUR tisícdvesto eur

Ján Chudý, Hronské Kľačany, 93529 Hronské Kľačany

Obec Kalná nad Hronom

31.07.2019

Hromadná licenčná zmluva

ZML 118/2019

Neuvedené

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

31.07.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

ZML 117/2019

91 484,76 EUR deväťdesiatjeden tisíc štyristoosemdesiatštyri eur sedemdesiatšesť centov

ZSE ENERGIA, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

29.07.2019

Tuzemské cestovné poistenie

ZML 116/2019

94,05 EUR deväťdesiatštyri eur päť centov

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

23.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

ZML 4/2019/CPK

500,00 EUR päťsto eur

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Centrum pomoci Kalná n.o., 935 32 Kalná nad Hronom

23.07.2019

Kúpna zmluva

ZML 115/2019

30 000,00 EUR tridsaťtisíc eur

TagriS s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

23.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

ZML 114/2019

500,00 EUR päťsto eur

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

12.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu

ZML 113/2019

700,00 EUR sedemsto eur

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

10.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

ZML 3/2019/CPK

1 000,00 EUR tisíc eur

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Centrum pomoci Kalná n.o., 935 32 Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: