A picture

Navigácia

Obsah

Poslanci obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo

Rokovací poriadok

Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov Obce Kalná nad Hronom

Etický kódex poslanca obce Kalná nad Hronom

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom

Volebné obdobie 2014 – 2018

1. Ing. Otto Lúdl

2. Michal Guťan

3. Roland Bogár

4. Michal Hajtó

5. Beňadik Zummer

6. Janette Kúdeľová

7. Pavel Bátovský

8. Ondrej Szilvás

9. Roman Lacek

Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva

Dochádzka poslancov v roku 2014

Poslanec 14.1.2014 11.2.2014 12.3.2014 15.4.2014 28.4.2014 13.5.2014 27.5.2014 18.6.2014 1.7.2014 13.8.2014 23.9.2014 5.11.2014 25.11.2014
MUDr. Martin Weis P P O P P P P O O P P P P
Mgr. Vojtech Bočák P P P P O P O P P O P P O
p. Pavol Kocka O P P P P P P P P P O P P
p. Michal Guťan P P P P P P P P P P P P P
Ing. Otto Lúdl P P P P P P P P P P P P P
Ing. Roman Gogora P O P P P P P P P P P P P
Ing. Arpád Vajda P P P P O P P P P P P P P
p. Roland Bogár P P P P P P P P P P P P P
p. Michal Hajtó P P P P P P P P P O P P P

Dochádzka poslancov v roku 2013

Poslanec 15.1.2013 12.2.2013 5.3.2013 9.4.2013 14.5.2013 22.5.2013 18.6.2013 10.9.2013 16.09.2013  08.10.2013 12.11.2013 10.12.2013
MUDr. Martin Weis P O P P P O O P  O P  P P
Mgr. Vojtech Bočák P P P P O P O O  O O  O O
p. Pavol Kocka P P P P P P P P P P  O P
p. Michal Guťan P P P P P P P P  O P  P P
Ing. Otto Lúdl P P P O P P P P  P O  P  P 
Ing. Roman Gogora P P P O P P P P  P P  P P
p. Roman Lacek P P P P P X X X X X X X
Ing. Arpád Vajda P P P P P O P P  P P  P P
p. Roland Bogár P P P P P P P P  P P  P P
p. Michal Hajto             P P  P P  P P

 

Dochádzka poslancov v roku 2012

Poslanec 10.1.2012 7.2.2012 14.3.2012 3.4.2012 15.5.2012 19.6.2012 4.9.2012 1.10.2012 6.11.2012 16.11.2012 11.12.2012
MUDr. Martin Weis P P O O P P P O P P O
Mgr. Vojtech Bočák P P P P P O P P P P P
p. Pavol Kocka P P P P P P P P O P P
p. Michal Guťan P P P P P P P P P P P
Ing. Otto Lúdl P P P P P P O P P P P
Ing. Roman Gogora P P P P P P P P P P P
p. Roman Lacek P P P P P O P P P P P
Ing. Arpád Vajda P P P P P P P P P P P
p. Roland Bogár P P P P P P P P P P P

Vysvetlivky:

P - prítomný na OZ
O - ospravedlnený

Účasť poslancov na zasadnutiach OZ v roku 2011