A picture

Navigácia

Obsah


Úradná tabuľa

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní30.11.201816.12.2018
1. kolo dražby nehnuteľného majetku22.11.201813.12.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústenho pojednávania19.11.201805.12.2018
Vydanie povolenia na nakadanie s jadrovým palivom14.11.201830.11.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania14.11.201830.11.2018
Povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky14.11.201822.11.2018
Oznámenie - seizmické zodolnenie JE Mochovce04.10.201820.10.2018
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Mochovce04.10.201820.10.2018
Oznámenie - seizmické zodolnenie JE Mochovce čerpacia stanica04.10.201820.10.2018
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Mochovce čerpacia stanica04.10.201820.10.2018
Oznámenie - seizmické zodolnenie JE Mochovce dieselgenerátorová stanica04.10.201820.10.2018
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Mochovce dieselgenerátorová stanica04.10.201820.10.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania - AE Mochovce​​​​​​​25.09.201811.10.2018
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti21.09.201807.10.2018
Verejná vyhláška23.08.201808.09.2018
Oznámenie o začatí konania na predčasné užívanie stavby a pozvanie na ústne rokovanie22.08.201807.09.2018
Záverečný účet obce 201704.06.201820.06.2018
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti11.04.201827.04.2018
Generálny pardon28.03.201801.07.2018
Zmena strategického dokumentu22.03.201807.04.2018
Povolenie pozemkových úprav25.01.201810.02.2018