A picture

Navigácia

Obsah

Správy

Predseda Komisie verejného poriadku zvoláva zasadnutie

Predseda Komisie verejného poriadku zvoláva jej zasadnutie, ktoré sa bude konať dňa 22.01.2019 (v utorok) o 17:00 hod. v Kancelárii prvého kontaktu na Obecnom úrade s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Návrh harmonogramu postupnosti krokov na znovu založenie Obecnej polície, vrátane finančného dopadu na rozpočet obce
3. Diskusia
4. Záver celý text

Oznamy, ostatné | 16. 1. 2019 | Autor:

Predseda Komisie mládeže a športu zvoláva zasadnutie

Predseda Komisie mládeže a športu zvoláva jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční v Sobášnej miestnosti na OcÚ dňa 22.01.2019 (v utorok) o 17:00 hod. s nasledovným programom:

1. Zostavenie plánu a určenie dátumov podujatí na rok 2019
2. Diskusia o nových športoviskách v obci
3. Rôzne
celý text

Oznamy, ostatné | 15. 1. 2019 | Autor:

Návštevy kúpaliska v Podhájskej

Výbor základnej organizácie Jednoty dôchodcov oznamuje svojim členom, ako aj ostatným dôchodcom našej obce, že od utorka 8.januára 2019 bude organizovať pravidelné návštevy kúpaliska v Podhájskej.

Odchod autobusu bude o 10.00 hod z Kálnice od futbalového ihriska a následne od obecného úradu. celý text

Oznamy, ostatné | 4. 1. 2019 | Autor:
Harmonogram separovaného zberu I. polrok 2017 1

Harmonogram separovaného zberu I.Q. 2019

Harmonogram separovaného zberu I. kvartál 2019 celý text

Oznamy | 1. 1. 2019 | Autor:

UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov

vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV v ochrannom pásme vonkajších
vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením. celý text

Oznamy, ostatné | 15. 11. 2018 | Autor:

Západoslovenská distribučná, a.s., vyzýva

Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. § 11 ods. 1,3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva celý text

Oznamy, ostatné | 15. 11. 2018 | Autor:

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 - výsledky celý text

Oznamy, ostatné | 12. 11. 2018 | Autor:
#

Pomoc obetiam násilia

Pomoc obetiam násilia celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor:
#

Informácie pre správne triedenie odpadu

Plagát o správnom triedení celý text

Oznamy, ostatné | 30. 8. 2018 | Autor:

INFORMÁCIA PRE OBČANOV

INFORMÁCIA PRE OBČANOV, KTORÍ NEDOSTALI POTRAVINOVÉ BALÍČKY
V RÁMCI POTRAVINOVEJ POMOCI

celý text

Oznamy, ostatné | 28. 8. 2018 | Autor:
Pestovateľská pálenica 1

Pestovateľská pálenica

Pestovateľská pálenica celý text

Oznamy, ostatné | 10. 7. 2018 | Autor:
Nádoby na separovaný odpad 1

Nádoby na separovaný odpad

Nie tak dávno sme Vás pomocou brožúrky s názvom "Pre budúce generácie" informovali o systéme zberu odpadu v našej obci, ktorý bude zavedený v našej obci od 1.1.2018. celý text

Oznamy | 24. 11. 2017 | Autor:
Vyhodnotenie ankiet 1

Vyhodnotenie ankiet

Vyhodnotenie ankiet DOM SMÚTKU a ÚTULOK. celý text

ostatné | 20. 11. 2017 | Autor:

Obecný úrad oznamuje občanom

Obecný úrad oznamuje občanom, že pri hlavnom vstupe do budovy Obecného úradu bola osadená poštová schránka, do ktorej môžu občania kedykoľvek, aj mimo stránkových hodín úradu podať žiadosť, akýkoľvek podnet či zapojiť sa do práve prebiehajúcej ankety. celý text

Oznamy | 6. 11. 2017 | Autor:

NAHLASOVANIE PORÚCH VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI

NAHLASOVANIE PORÚCH VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI: p. Štefan Šuba 0903 114 660
(volať do 20:00 hod. a len v prípade poruchy týkajúcej sa verejného osvetlenia!!!)
Mail: stefan.suba.poruchy@gmail.com

celý text

Oznamy | 30. 10. 2017 | Autor:
#

Parkovanie na verejnej zeleni

Oznámenie celý text

Oznamy | 16. 8. 2017 | Autor:

Výzva na predkladanie žiadostí o zamestnanie v rámci chráneného pracoviska

Obec Kalná nad Hronom vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zamestnanie v rámci chráneného pracoviska pri pripravovanom kamerovom systéme obce Kalná nad Hronom. celý text

Oznamy | 6. 2. 2017 | Autor:

Mobilná aplikácia Kalná nad Hronom zdarma do Vášho telefónu!

Chcete vedieť čo sa deje vo Vašej Kalnej nad Hronom? Mobilná aplikácia Kalná nad Hronom zdarma do Vášho telefónu! celý text

Oznamy | 20. 12. 2016 | Autor:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 - 2022“

Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu celý text

Oznamy | 20. 7. 2016 | Autor: