A picture

Navigácia

Obsah

Vitajte na oficiálnej internetovej stránke obce Kalná nad Hronom.

16.01.2019

Predseda Komisie verejného poriadku zvoláva zasadnutie

Predseda Komisie verejného poriadku zvoláva jej zasadnutie, ktoré sa bude konať dňa 22.01.2019 (v utorok) o 17:00 hod. v Kancelárii prvého kontaktu na Obecnom úrade s nasledovným programom: 1. Otvorenie 2. Návrh harmonogramu postupnosti krokov na znovu založenie Obecnej polície, vrátane finančného dopadu na rozpočet obce 3. Diskusia 4. Záver

Detail

15.01.2019

Predseda Komisie mládeže a športu zvoláva zasadnutie

Predseda Komisie mládeže a športu zvoláva jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční v Sobášnej miestnosti na OcÚ dňa 22.01.2019 (v utorok) o 17:00 hod. s nasledovným programom: 1. Zostavenie plánu a určenie dátumov podujatí na rok 2019 2. Diskusia o nových športoviskách v obci 3. Rôzne

Detail

04.01.2019

Návštevy kúpaliska v Podhájskej

Výbor základnej organizácie Jednoty dôchodcov oznamuje svojim členom, ako aj ostatným dôchodcom našej obce, že od utorka 8.januára 2019 bude organizovať pravidelné návštevy kúpaliska v Podhájskej. Odchod autobusu bude o 10.00 hod z Kálnice od futbalového ihriska a následne od obecného úradu.

Detail

01.01.2019

Harmonogram separovaného zberu I. polrok 2017 1

Harmonogram separovaného zberu I.Q. 2019

Harmonogram separovaného zberu I. kvartál 2019

Detail

15.11.2018

UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov

vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

Detail

Úradná tabuľa


Služby Kalná, s.r.o.

JL Jedálny lístok
JL Jedálny lístok pre dôchodcov

Kalendár akcií


Plán záujmových činností v Dennom centre CPK, n. o.

14.1. 2019 (pondelok)

10.00 – 12.00 Háčkujeme, pletieme

12.00 – 15.30 Hudobné odpoludnie – Výzdoba na retro party - girlandy

15.1. 2019 (utorok)

10.00 – 12.00 Kartové dopoludnie + slovné hry a pamäťovky

12.00 – 13.30 Výzdoba na retro party - girlandy

14.00 – 15.00 Pilates s Davidom od 14.00 v Klube dôchodcov

16.1. 2019 (streda)

9.00 – 12.00 Hudobné dopoludnie

12.00 – 15.30 Výzdoba na retro party - girlandy

17.1. 2019 (štvrtok)

9.00 – 10.00 Výzdoba na retro party - girlandy

10.00 – 11.00 Joga s Dominikou

11.30 – 15.30 Výzdoba na retro party - girlandy

18.1. 2019 (piatok)

9.00 – 12.00 Filmové dopoludnie

12.00 – 15.30 Popoludnie s antistresovými omaľovankami, s knihami a spoločenskými

                       hrami

 

 

Tešíme sa na Vás, každý pracovný deň v Dennom centre na ul. Mieru.

 

Otváracie hodiny

Po-Pi 9.00 – 15.30 hod.

 

Kontakt: Anna Romančíková -  Denné centrum – záujmová činnosť, 0948 595 946

              Margaréta Dobóová – Denné centrum –  0948 635 906

              Andrea Miklósová – rodinná asistentka – preprava občanov, 0948 208 287

              Mgr. Štefan Nádaši – prepravná služba – preprava občanov, 0948 417 766