A picture

Navigácia

Obsah

Vitajte na oficiálnej internetovej stránke obce Kalná nad Hronom.

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 – informácie

14.12.2018

Tanečné vystúpenie

Tanečné vystúpenie

Tanečné vystúpenie žiakov špeciálnej školy

Detail

14.12.2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach informuje

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach informuje

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach ako orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, Vám predkladá usmernenie k vykurovaciemu obdobiu a k používaniu pyrotechniky v súvislosti blížiacich sa sviatkov Vianoc a Silvestra 2018

Detail

11.12.2018

Ekumenický adventný koncert

Obec Kalná nad Hronom v spolupráci s Reformovanou kresťanskou cirkvou, Evanjelickou cirkvou a Rímsko-katolíckou cirkvou Vás srdečne pozývajú na Ekumenický adventný koncert v sobotu dňa 15. decembra 2018 o 16:00 hod. v Rímsko-katolíckom kostole v Kalnej nad Hronom.

Detail

05.12.2018

Sused pomôže susedovi

Sused pomôže susedovi

Sused pomôže susedovi

Detail

30.11.2018

Voľba hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Kalnej nad Hronom v zmysle § 18a ods. 2 a ods. 8 písm. a.) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom č. 12/XV. – b./2018/OZ zo dňa 27.11.2018 vyhlasuje voľbu HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE KALNÁ NAD HRONOM

Detail

Úradná tabuľa


Služby Kalná, s.r.o.

JL Jedálny lístok
JL Jedálny lístok pre dôchodcov

Kalendár akcií

15.12.2018

Adventný Ekumenický koncert

Adventný Ekumenický koncert

Detail

15.12.2018

Vianoce v lodenici Lodenica Kalná nad Hronom

Vianoce v lodenici Lodenica Kalná nad Hronom

Detail

29.12.2018

Tatranský ľadový dom –zájazd

Tatranský ľadový dom –zájazd

Detail

31.12.2018

Vodácky klub - Silvester v lodenici

Silvester v lodenici Lodenica Kalná nad Hronom

Detail

31.12.2018

Silvester

Silvester

Detail


Plán záujmových činností v Dennom centre CPK, n. o.

17.12. 2018 (pondelok)

10.00 – 12.00 Háčkujeme, pletieme

12.00 – 15.30 Vianočné ozdoby z pohľadníc

18.12. 2018 (utorok)

10.00 – 12.00 Kartové dopoludnie + slovné hry a pamäťovky

12.00 – 14.00 Betlehemy z paličiek

14.00 – 15.00 Pilates s Davidom od 14.00 v Klube dôchodcov

19.12. 2018 (streda)

9.00 – 12.00 DENNÉ CENTRUM ZATVORENÉ

12.00 – 15.30 Vianočné popoludnie s pečením a koledami

16.30 – Tanečné vystúpenie detí s Downovým syndrómom v Kultúrno-spoločenskej sále

20.12. 2018 (štvrtok)

9.00 – 15.30 Vianočný deň so spoločenskými hrami, medovníčkami a čajom

21.12. 2018 (piatok)

DENNÉ CENTRUM ZATVORENÉ

 

Tešíme sa na Vás, každý pracovný deň v Dennom centre na ul. Mieru.

 

Otváracie hodiny

Po-Pi 9.00 – 15.30 hod.

 

Kontakt: Anna Romančíková -  Denné centrum – záujmová činnosť, 0948 595 946

              Margaréta Dobóová – Denné centrum –  0948 635 906

              Andrea Miklósová – rodinná asistentka – preprava občanov, 0948 208 287

              Mgr. Štefan Nádaši – prepravná služba – preprava občanov, 0948 417 766